Beantwoording Brief Wkb 20 juli 2023

In deze brief van minister Hugo de Jonge de antwoorden op de vragen over de inwerkingtreding van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb), die de Senatoren Crone en Kemperman op 20 juli 2023 aan de minister hebben gesteld. 

Belangrijkste boodschap in de brief is om op 1 januari 2024 alleen te starten met nieuwbouw onder de Wkb en de verbouw nog vooralsnog uit te stellen tot 1 juli. Het is morgen aan de Eerste Kamer om in een overleg met de minister te reageren op dit voorstel van de minister.

Bron: Rijksoverheid 13-09-2023