Nieuwsbrief Implementatie 21 september 2023

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  

Indeling Regels op de kaart in Omgevingsloket is veranderd

De indeling van het onderdeel Regels op de kaart binnen het Omgevingsloket is veranderd. De manier om via documenten te zoeken naar juridische regels op een locatie, staat voortaan bovenaan de overzichtspagina. Reacties van gebruikers bevestigen dat deze manier van zoeken een beter overzicht biedt van alle documenten en de regels daarin die gelden op een locatie.

Gebruikers verduidelijken conclusies Vergunningcheck

De Vergunningcheck is verbeterd. Deze is vanaf nu meer gericht op de acties die gebruikers moeten ondernemen dan op de vraag of een vergunning nodig is. Met deze verbeterde Vergunningcheck kunnen zowel burgers als bedrijven eenvoudiger nagaan welke acties zij moeten ondernemen.

Begeleiding bij publiceren omgevingsdocumenten op productieomgeving: meld uw publicatie van tevoren aan

Het Kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP) ondersteunt provincies en gemeenten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet met de publicatie van een (ontwerp)omgevingsdocument voor de productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Meld daarvoor uw publicatie van tevoren aan via het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Overzicht beschikbare toepasbare regels oefenomgeving (kruismatrix) bijgewerkt

Het overzicht met beschikbare toepasbare regels op de oefenomgeving van het (DSO) is bijgewerkt. Het Rijk heeft een aantal nieuwe vergunningchecks op de oefenomgeving gezet. U vindt het bijgewerkte overzicht op de oefenomgeving van het DSO (kruismatrix) op de pagina Beschikbare toepasbare regels en behandeldienstinstellingen.

Nieuw overzicht veranderingen in werkzaamheden juli en augustus 2023

Er is een nieuw overzicht veranderingen werkzaamheden, trefwoorden en gerelateerde werkzaamheden (versie juli en augustus) in het DSO. In het overzicht ziet u alle veranderingen die gelden vanaf 1 september 2023. U kunt dit overzicht gebruiken als u toepasbare regels maakt en daarvoor werkzaamheden en activiteiten koppelt.

Informatie beschikbaar: release PI-27.5 en PI-27.6

Op 18 september 2023 vond de release plaats van versie PI-27.5 en PI-27.6 van het (DSO). In deze release zat onder andere versie 4.0 van de Standaard aanvragen en meldingen (STAM), een nieuwe indeling van het onderdeel Regels op de kaart en een nieuw ontwerp van het resultaat van de Vergunningcheck.

Content digitaal toegankelijk aanleveren  

Overheidsorganisaties werken voor alle Nederlanders. Daarom is het belangrijk dat de websites ook voor iedereen toegankelijk zijn. Deze moeten voldoen aan de verplichte richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Wilt u weten hoe u zorgt dat uw tekstbijdragen of andere content de toegankelijkheidstoets doorstaan? Bekijk dan de agenda van Digitoegankelijk.nl waar wekelijks gratis webinars te volgen zijn over verschillende onderwerpen die met digitale toegankelijkheid te maken hebben.

Oefenen  

Klikdemo

Inmiddels zijn er meer dan 100 klikdemo’s gegeven, waarvoor ruim 2000 mensen zich hebben aangemeld. Wilt u ook voorbereid zijn op de komst van de Omgevingswet? Meld u dan snel aan voor een Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket. De datums voor oktober, november en december zijn bekend.

Webinar Archivering, Beheer en Toepasbare regels

Save the date – Op donderdag 2 november van 9.30 - 11.00 uur geeft Yanda van Dijk, expert Toepasbare regels, een webinar over het bewaren en gebruiken van informatie, speciaal voor regelanalisten en informatieadviseurs. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden volgt in de evenementenagenda.

Spreekuur Planmakers

Nu de bruidsschat op de productie-omgeving staat, is het belangrijk die ook in beheer te nemen in de software. Wilt u inzicht of hulp in dit proces? Kom dan naar het Spreekuur Planmakers. Elke maandag van 13.00 tot 13.30 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. Het eerstvolgende Spreekuur Planmakers is op maandag 25 september van 13.00 tot 13.30 uur.

Werkplaats Grip op omgevingsplan

In de laatste maanden van dit jaar breiden we het aanbod met werkplaatsen Grip op omgevingsplan op verzoek uit. U kunt zich nog aanmelden voor: Grip de verdieping, Grip op plan-plan en samenloop, Grip op beheer van de bruidsschat en Grip voor planbureaus / adviesbureaus. Meer informatie en aanmelden kan op onze website.

Nieuwe sessies Vergunningcheck en Regelanalisten

In september en oktober zijn nieuwe sessies ingepland voor 'Hulp bij vergunningchecks in het Omgevingsloket' en 'Wat is en doet een regelanalist?'. Kijk op onze website voor de nieuwe datums en het aanmeldformulier.

DSO Community

De hele keten is inmiddels vertegenwoordigd in de DSO Community: van regelanalisten tot planmakers, beheerders, VTH-ers en de regio Utrecht. Vakgenoten binnen het DSO-domein kunnen hierin met elkaar sparren en ervaringen uitwisselen over toepasbare regels, omgevingsdocumenten, digikoppelingen en meer. Wilt u lid worden van de DSO Community?

Meld u aan!

De Beschermde SoortenIndicator: interview  

Natuurbescherming wordt onderdeel van de Omgevingswet. Provincies hebben een opzet gemaakt voor het maken van vragenbomen en de vergunningcheck. Dat resulteerde in de Beschermde SoortenIndicator (BeSI), een tool voor natuurbescherming bij vergunningverlening. BeSI is dé landelijke bron voor informatie over beschermde plant- en diersoorten in relatie tot veranderingen in de fysieke leefomgeving van deze soorten. Met Jaap van der Sneppen, adviseur uitvoeringsbeleid bij RVO en Else Sneller, werkplaatsbegeleider bij Aan de slag met de Omgevingswet doorlopen we de 'making of'.

 Nieuws voor gemeenten  

Terugkijken: netwerksessie transitieplan voor omgevingsplan

Op 8 september vond een bijeenkomst plaats van het Netwerk Omgevingsplan over het transitieplan. Aan bod kwamen onder meer de onderwerpen voor de transitiestrategie en praktische aandachtspunten. De gemeente Nijmegen gaf een toelichting op haar eigen transitieplan. Sessie gemist? Bekijk hier de opname en presentaties.

Eindpresentatie IKT fase 5

Afgelopen maanden heeft in het kader van Indringend Ketentesten (IKT) een flink aantal gemeenten de DSO-keten getest. De belangrijkste bevindingen over IKT fase 5 zijn dinsdag 12 september gedeeld.

Het Overkoepelend Draaiboek voor Gemeenten  

Waar moeten gemeenten rekening mee houden bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024? Ter ondersteuning is er nu het Overkoepelend Draaiboek voor Gemeenten. Het Draaiboek benoemt essentiële acties, die noodzakelijk zijn voor of tijdens de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

 Bijeenkomsten  

22 september Netwerksessie | Keuzehulp instrumentarium wijzigen omgevingsplan

25 september VTH Netwerkbijeenkomst: de Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

25 en 28 september Spreekuur Planmakers

25 september, 2 en 9 oktober Werkplaats Grip: de verdieping

26 september Workshop Omgevingsveiligheid

26 september, 3, 10, 17, 24 en 31 oktober Spreekuur Omgevingswet

26 september en 3 oktober Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in Omgevingsloket

27 september en 25 oktober Werkplaats Grip plan-plan en samenloop

27 september en 10 oktober Online sessie: Wat is en doet een regelanalist?

27 september, 4, 5 en 12 oktober Werkplaats Grip op beheer van de bruidsschat

29 september Vragenuur | Keuzehulp instrumentarium wijzigen omgevingsplan

2, 12 en 26 oktober Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket

4 en 25 oktober Oefensessie | Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening

5 oktober Dag van de Omgevingswet 2023

EVENEMENTENAGENDA

 

 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 21-09-2023