Nieuwsbrief Implementatie 7 september 2023

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  
 
Productieversie toepasbare regels bruidsschat ook op de oefenomgeving? Geef uw keus door, ook als u het niet wilt

De toepasbare regels van de bruidsschat voor gemeenten op de productieomgeving verschillen op een aantal punten van de oefenomgeving. Als gemeente kunt u de productieversie van deze toepasbare regels begin oktober 2023 ook op de oefenomgeving krijgen, zodat uw toepasbare regels in de productieomgeving en de oefenomgeving hetzelfde zijn. Laat uiterlijk vrijdag 22 september 2023 aan uw Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO) weten wat u wilt!

Nieuwe certificaten Omgevingsloket: controleer als leverancier uw instellingen

Op maandag 2 oktober vervangen de beheerders van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) SSL-certificaten van het Omgevingsloket. Hierdoor blijven verbindingen met het Omgevingsloket veilig. Bent u leverancier en helpt u overheden aansluiten op het DSO? Of sluit u als overheid of andere organisatie zelf aan? Dan vragen we u uw instellingen te controleren.

Overzicht beschikbare toepasbare regels oefenomgeving (kruismatrix) bijgewerkt

Het overzicht met beschikbare toepasbare regels op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is bijgewerkt. Het Rijk heeft in augustus een aantal nieuwe vergunningchecks op de oefenomgeving gezet, onder andere voor de activiteiten Grafische processen, Grafische industrie en Zuiveringtechnisch werk. U vindt het nieuwe overzicht op de pagina Beschikbare toepasbare regels en behandeldienstinstellingen op de oefenomgeving van het DSO (kruismatrix).

Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars  

Leveranciersdag 12 september 2023

Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).
Meer informatie over het programma van de leveranciersdag vindt u op het Ontwikkelaarsportaal. Hier kunt u zich hier ook aanmelden.

Stap op 18 september 2023 over op versie 4.0 van STAM voor verzoeknotificatie

Zoals eerder aangekondigd ondersteunt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) binnenkort versie 4.0 van de Standaard aanvragen en meldingen (STAM). Het DSO ondersteunt vanaf dan 1 versie van de verzoeknotificatie. Bent u leverancier van zaak- en/of vergunningensoftware? Stap dan op 18 september 2023 voor de verzoeknotificatie over op deze nieuwe versie. Meer hierover leest u op de pagina Binnenkort nieuwe versie STAM (4.0), oude versie (2.0) niet meer ondersteund.

Oefenen  

Spreekuur Planmakers

Nu de bruidsschat op de productie-omgeving staat, is het belangrijk het ook in beheer te nemen in de software. Wilt u inzicht of hulp in dit proces? Kom dan naar het Spreekuur Planmakers. Elke maandag van 13.00 tot 13.30 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. Het eerstvolgende Spreekuur Planmakers is op maandag 11 september van 13.00 tot 13.30 uur.

Werkplaats Grip op omgevingsplan

In de laatste maanden van dit jaar breiden we het aanbod met werkplaatsen Grip op omgevingsplan op verzoek uit. U kunt zich nog aanmelden voor: Grip de verdieping, Grip op plan-plan en samenloop, Grip op beheer van de bruidsschat en Grip voor planbureaus / adviesbureaus. Meer informatie en aanmelden kan op onze website.

Nieuwe sessies Vergunningcheck en Regelanalisten

In september en oktober zijn nieuwe sessies ingepland voor 'Hulp bij vergunningchecks in het Omgevingsloket' en 'Wat is en doet een regelanalist?'. Kijk op onze website voor de nieuwe datums en het aanmeldformulier.

Nieuws voor gemeenten  

Bestemmingsplannen naar omgevingsplan: het juridisch kader

Veel gemeenten zitten inmiddels middenin de overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplan en kondigen een bestemmingsplanstop aan. Het is belangrijk om dit vorm te geven binnen de geldende juridische kaders.

Praktische hulp bij het transitieplan voor het omgevingsplan

Het ontwikkelen van één integraal omgevingsplan voor 2032 is een groot project voor gemeenten. Tegelijk moeten zij vanaf 1 januari gebiedsontwikkeling kunnen faciliteren en het omgevingsplan kunnen wijzigen. Om deze transitie succesvol te doorlopen, is een uitvoerbaar transitieplan een must. Op zoek naar houvast? Bekijk het opstellen van het transitieplan 2024-2032.

Terugkijken: VTH Netwerkbijeenkomst

In augustus vonden 2 VTH Netwerksessies plaats over het instellen van het ‘conceptverzoek’ (voorheen ‘omgevingsoverleg’) in het Omgevingsloket. Sessie gemist? Bekijk hier de opname en presentatie.

De BOPA in een notendop

Onder de Omgevingswet krijgen we te maken met de vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, oftewel BOPA. De BOPA lijkt soms ingewikkeld, maar is eigenlijk gewoon een omgevingsvergunning, met enkele bijzonderheden. In De infographic De BOPA in een notendop ziet u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken.

Activiteiten en toepasbare regels bij tijdelijk regelingdeel  

In een werkplaats met de gemeente Dijk en Waard, de provincies Noord-Holland en Utrecht, Rijkswaterstaat en Geonovum zijn aan de hand van het voorbereidingsbesluit aspecten onderzocht van het tijdelijk regelingdeel. Het ging daarbij om het annoteren van tijdelijk regelingdelen met Activiteiten, het maken van toepasbare regels bij tijdelijk regelingdelen en wat er moet gebeuren en wie dat moet doen als voorbeschermingsregels vervallen. 

DSO Community regelanalisten en planmakers

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft zijn community voor regelanalisten omgedoopt tot DSO Community voor regelanalisten en planmakers. De community is daarmee breder van opzet. Vakgenoten binnen het DSO-domein kunnen hierin met elkaar sparren en ervaringen uitwisselen over toepasbare regels of omgevingsdocumenten.

Lees meer

Interview: Militair belang vraagt iets van omgeving  

In gesprek met Ralph Smeets, hoofd Omgevingsbureau van het ministerie van Defensie

Lijnmanagers van verschillende rijkspartijen spelen een cruciale rol in de weerbarstige praktijk van vergunningverlening. Dat is nu het geval en straks met de invoering van de Omgevingswet nog steeds. Wie zijn die managers, wat doen ze en wat betekent de Omgevingswet voor hun dagelijkse praktijk? In deze serie interviews maken we kennis met hen. Deze keer komt Ralph Smeets, hoofd Omgevingsbureau van het ministerie van Defensie, aan het woord.

Bijeenkomsten  

11, 14, 18 en 21 september, Spreekuur Planmakers

11, 18 en 25 september, Werkplaats Grip: de verdieping

12 en 19 september, Spreekuur Omgevingswet

12 september, Kennissessie Vakantieparken en Omgevingswet sessie 1: Omgevingswet en omgevingsprogramma

12 september, Eindpresentatie IKT fase 5 - status van het DSO

13 september, Werkplaats Grip plan-plan en samenloop

13 en 27 september, Online sessie: Wat is en doet een regelanalist?

13 en 27 september, Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket

14, 20 en 21 september, Werkplaats Grip op beheer van de bruidsschat

14 en 26 september, Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in Omgevingsloket

20 september, Oefensessie | Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening

22 september, Netwerkbijeenkomst omgevingsplan | Annoteren

EVENEMENTENAGENDA

 
 

 
   

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 07-09-2023