De nieuwe Omgevingswet proof versie van de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid is gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2024 wordt Bouw- en Sloopveiligheid onder de Omgevingswet een aparte activiteit als informatieplicht voor iedere bouw- en sloopactiviteit die meldingsplichtig of vergunningplichtig is. In de nieuwe Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid die vandaag is gepubliceerd is deze veiligheid van de omgeving van iedere bouw- en sloopplaats geregeld. Paragraaf 6.2 van deze richtlijn is via artikel 7.15 Bbl als prestatie-eis geregeld voor de veiligheidsafstanden rondom de bouw- en slooppplaats van een gebouw. Om de veiligheid rondom de bouw- en sloopplaats van bouwwerken verder goed te borgen kunnen gemeenten de gehele richtlijn vast stellen als beleid binnen het gemeentelijke omgevingsplan. Via de dossierpagina Bouw- en Sloopveiligheid is deze gepubliceerde versie van de richtlijn te downloaden, waardoor deze vanaf 1 januari bijdraagt aan het borgen van voldoende veiligheid rondom de bouw- en sloopplaats.

De nieuwe omgevingswetproof versie van de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid is in te zien en te downloaden via de dossierpagina bouw- en sloopveiligheid op bwtinfo.nl

 

Bron: Vereniging BWT Nederland 21-12-2023