Kamerbrief over voortgang herziening asbeststelsel

Minister Van Gennip (SZW) heeft op 21 december 2023 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de Europese regelgevingswijzigingen en de voortgang van de meerjarenaanpak op asbest.

De brief behandelt de volgende onderwerpen:

 • Herziening Europese Asbestrichtlijn;
 • Meerjarenaanpak asbest:
  Voortgang wijzigingen regelgeving,
  Certificering, 
  SMART-nieuwe stijl
  Innovatie.

De Kamerbrief bevat meerdere bijlagen:

 • Beschrijving huidige certificatiestelsel in het asbestwerkveld;
 • Achterblijven ontwikkeling en validatie innovatieve werkwijze;
 • Beslisnota bij herziening EU-richtlijn asbest
 • Beslisnota bij EU-richtlijn asbest aanvullende nota en Kamerbrief

Zowel de Kamerbrief als de bijlagen kunnen worden gedownload via de website van de Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid 24-12-2023