Nieuwsbrief Implementatie 25 januari 2024

'De Omgevingswet maken we samen. Laten we naar elkaar blijven omkijken'  
 
Edward Stigter is waarnemend directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. We spreken hem over zijn eerste dagen als waarnemend directeur.
 
Nieuws Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  
 
Releasenotes DSO beschikbaar voor release PI-29.1 (januari 2024) beschikbaar
De release van versie PI-29.1 van het DSO is vanaf 22 januari 2024 beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) en vanaf 26 januari 2024 op de productieomgeving. In deze release zit een aantal functionele wijzigingen en is verder vooral gericht op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid, door het oplossen van fouten en tekstuele wijzigingen.

Releasenotes Regels op de kaart release 1.71 beschikbaar
De release van versie 1.71 van Regels op de kaart is vanaf 18 januari 2024 beschikbaar op de demo-omgeving, oefenomgeving en productieomgeving. In de releasenotes vindt u een beschrijving van alle veranderingen in deze release. In deze release zit 1 functionele wijziging: ondersteunen permanente link naar toekomstige regeling. Ook zijn een aantal bugs opgelost.

Pagina beschikbare toepasbare regels (kruismatrix) bijgewerkt
De pagina met beschikbare toepasbare regels op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is bijgewerkt. U vindt op de pagina nu ook de kruismatrix voor de productieomgeving. Deze kruismatrix kunt u gebruiken om te zien welke toepasbare regels er zijn aangeleverd en welke aanvragen en meldingen u heeft ontvangen. U ziet ook welke werkzaamheden er beschikbaar zijn en aan welke activiteiten deze zijn gekoppeld. En kunt u zien voor welke activiteiten een behandeldienst of conceptverzoek is ingesteld. De uitleg over de overzichten in de kruismatrix is ook bijgewerkt.

Nieuwe versie algemene set
Vanaf 8 januari 2024 is een nieuwe versie beschikbaar van de algemene set indieningsvereisten voor de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het DSO. Het gaat om versie 3.3.1 van de beschrijving van de Algemene set en ook van bijlage 1 (specificaties). De andere 2 bijlagen zijn niet gewijzigd. De nieuwe versie van de algemene set indieningsvereisten en de bijbehorende bijlagen kunt u downloaden op de pagina Algemene set indieningsvereisten in het Omgevingsloket.

Update TAM gerelateerde verzoeken
Op 24 januari 2024 heeft de TAM gerelateerde verzoeken een update gekregen. U kunt nu ook zoeken op meerdere activiteiten of geometrieën tegelijk, deze opslaan en beheren. Er is een cache van de registratie van verzoeken. U kunt ook alle resultaten tegelijk inzien en resultaten exporteren en downloaden.
 
Handreikingen erfgoedverordening en begraafplaatsenverordening  
 
De meeste lokale verordeningen maken nog geen deel uit van het omgevingsplan. Als het gaat om wijziging van de fysieke leefomgeving moeten gemeenten de regels uit de verordeningen in de overgangsfase omzetten naar het omgevingsplan. De VNG stelt per verordening een handreiking beschikbaar. Nu verschenen: de Handreiking Erfgoedverordening en omgevingsplan en de Handreiking Beheersverordening begraafplaatsen en omgevingsplan.
 
'Alles draait om veiligheid en stabiliteit op het spoor'  
 
In onze serie 'managers aan het woord' spreken we met Adri Scharpach, manager Veiligheid, Milieu en Juridisch Beheer bij ProRail. Hij vertelt ondere andere over de specifieke uitdagingen voor vergunningverlening rondom het spoor.
 
Pijnacker-Nootdorp vervult aanjagersrol met verve  
 
Werkbezoek minister De Jonge
De tijd goed benutten. Met die insteek heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp al vroeg voorgesorteerd op de invoering van de Omgevingswet. Onlangs liet minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zich daarover bijpraten. Dat deed hij in gezelschap van Edward Stigter, interim-programmadirecteur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet (ADS). Tijdens het bezoek kreeg de minister een indruk van de eerste ervaringen ná inwerkingtreding en sprak hij met betrokkenen die zelf 'achter de knoppen zitten'.
 
DSO Community
 
Inmiddels bestaat de community 1 jaar en telt 2000 leden! Bent u regelanalist, (VTH-)beheerder, geospecialist of planmaker? En heeft u een vraag of wilt u gewoon een keer sparren? Meld u aan voor de community en ontdek wat het netwerk u brengt. Momenteel zijn er groepen voor de regio's Utrecht, Friesland, Gelderland en Zeeland. 
 
Meld u aan!
   
Interview Adrie van Bohemen over het inloopspreekuur DSO  
 
Benieuwd naar een exclusieve kijkje achter de schermen bij de experts van het programma Aan de slag met de Omgevingswet? Adrie van Bohemen is een van de experts en hij vertelt hoe er interbestuurlijk wordt samengewerkt om het land op weg te helpen. Zelf ervaren? Van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 11.00 uur bent u welkom met al uw vragen!
 
Oefenen  
 
Consultatie bij publiceren eerste omgevingsdocumenten
Gaat u aan de slag met de eerste publicatie van uw omgevingsplan en andere omgevingsdocumenten op het DSO? Meld u dan nu aan voor een beknopte online consultatie over het concept van uw publicatie. We focussen daarbij op de juridisch-technische aspecten. Deze service wordt aangeboden door VNG en Aan de slag met de Omgevingswet.

Inloopspreekuur DSO: welke vragen?
U kunt met alle vragen terecht bij de (TR-, Plan- of DSO-)experts in het spreekuur DSO van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur. Het spreekuur vindt online via Teams plaats. Wat komt er zoal voorbij? Bijvoorbeeld het Overgangsrecht: hoe om te gaan met lopende aanvragen en mogelijke aanvullingen hierop? Of waarom ontvang ik aanvragen van de pre-productieomgeving? 

DSO community
Bent u nog niet aangemeld voor de DSO Community, maar wel benieuwd wat daar aan onderwerpen voorbijkomt? Dit keer een blog over functieaanduidingen die aan enkelbestemmingen zijn gekoppeld. Hoe kun je iemand anders machtigen om een aanvraag te doen in het DSO-LV? En een vraag over het splitsen van het sloop/asbest-formulier. Benieuwd? Meld u direct aan.

Werkplaatsen
Wilt u 2024 goed van start gaan en bijvoorbeeld ingewikkelde vraagstukken samen met ketenpartners oppakken en uitwerken? Misschien is een werkplaats iets voor u. Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u op de website. Er volgt altijd een intake waarin we bespreken wat de mogelijkheden zijn. Er zijn werkplaatsen voor het bedrijfsleven, maar binnenkort ook weer ook individuele werkplaatsen zoals Grip op omgevingsplan.

Klikdemo (basis)
Op 5, 19 en 28 februari kunt u weer deelnemen aan de reguliere klikdemo. U weet na afloop op hoofdlijnen hoe het Omgevingsloket werkt. Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u op onze website..

Functiegerichte sessie KCC en Dienstverlening
Nieuwe data voor deze oefensessies volgen zo spoedig mogelijk. Houdt u onze website, LinkedIn en deze nieuwsbrief in de gaten.

Special: Klikdemo Regels op de kaart
Op 26 en 29 januari is er nog plek bij de Special: Klikdemo Regels op de Kaart. Aanmelden en meer informatie via de website van Aan de slag.

Brainstormsessie: versies in toepasbare regels
Denk mee over de doorontwikkeling DSO: verschillende versies klaarzetten voor toepasbare regels. Wat zijn in de huidige situatie de opties? Vindt u dat er ruimte voor verbetering is? Wat is wenselijk voor het klaarzetten van toekomstige toepasbare regels? En het beëindigen van toepasbare regels? Hoe zou dat het beste kunnen werken? Kom naar de online brainstormsessie over versies van toepasbare regels en denk en praat mee op vrijdag 2 februari van 9.00-10.30 uur via Teams.

 Nieuw op Iplo.nl  
 
Abonneren op nieuwsbrieven en RSS-feeds
Wilt u op de hoogte blijven van de regelgeving over de leefomgeving of de Omgevingswet? Of niks missen van bijvoorbeeld het nieuws, onderhouds- en release-informatie van het DSO? Op de pagina Abonneren op nieuwsbrieven en RSS-feeds vindt u een overzicht van verschillende nieuwsbrieven en RSS-feeds van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) waarop u zich kunt abonneren.

Vernieuwde pagina's over klimaatverandering
De pagina's over klimaatverandering zijn uitgebreid en geactualiseerd. Klimaatverandering is bij uitstek geschikt voor aanpak onder de Omgevingswet. Het is een onderwerp dat integraal en samenhangend moet worden benaderd.

Internetconsultatie gestart Verzamelbesluit Omgevingswet bodem en water 2025
Het Verzamelbesluit Omgevingswet bodem en water 2025 is op 17 januari 2024 in consultatie gegaan. Met dit ontwerp besluit worden wijzigingen doorgevoerd in een aantal besluiten, waaronder het Besluit activiteiten leefomgeving. Reacties kunnen tot en met 13 februari ingediend worden. Het gaat om wijzigingen voor de onderwerpen bodem en water. Lees het volledige bericht.
 

Bijeenkomsten  

25 januari Oefensessie: Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening
25-26 januari, 29 januari t/m 2 februari Inloopspreekuur DSO 
26, 29 januari Klikdemo Regels op de kaart
26 januari  Netwerk Omgevingsplan: Algemeen vragenuur
31 januari, 5 februari  Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket
 
 
 
EVENEMENTENAGENDA
 
 
 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 25-01-2024