Nu beschikbaar: checklist bijzondere lokale omstandigheden

De VNG publiceerde onlangs de leidraad Bijzondere lokale omstandigheden onder kwaliteitsborging (BLO) waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe gemeenten inzicht kunnen krijgen in locatiespecifieke risico’s die van invloed kunnen zijn op het bouwproces. Hoe dit praktisch te maken? Met de handige checklist BLO's.

Hoe werkt de checklist?

De checklist BLO's bestaat uit een lijst van locatiespecifieke risico's die aan de hand van 7 checkvragen kan worden uitgevraagd. Scroll naar onder in het Excel-bestand om een voorselectie van mogelijke risico's te doorlopen. Risico's die zijn gecategoriseerd per organisatie/ketenpartner. Scroll naar rechts om de checkvragen te doorlopen. Ook kunt u hier aangeven waar de specifieke omstandigheid zich bevindt binnen uw gemeente.

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen over de checklist BLO's? Stel ze dan in de groep Wet kwaliteitsborging bouw van het VNG Forum (meld u aan om toegang te krijgen tot de groep) of via wkb@vng.nl onder vermelding van ‘Bijzondere lokale omstandigheden’. Suggesties ter verbetering van de leidraad of checklist zijn uiteraard ook zeer welkom. 

Meer informatie

Wkb special Bijzondere lokale omstandigheden onder kwaliteitsborging

Bron: VNG 16-01-2024