Nieuwsbrief Implementatie 8 februari 2024

Feestelijke primeur in Bunschoten: eerste vergunningverlening onder de Omgevingswet  
 
Inmiddels zijn er al meerdere aanvragen goed verlopen. In Bunschoten werd begin januari de allereerste vergunning verleend voor een dakkapel. Het lijkt misschien simpel, zo'n dakkapel, maar het is een grote stap vooruit. We stonden er even bij stil en gingen in gesprek met Sven Knijf over zijn functie als vergunningverlener bij deze gemeente.
 
Nieuws Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  
 
Verouderde versies van 5 API’s binnenkort niet meer beschikbaar
Vanaf 1 april 2024 zijn de oudste versies van 5 API’s (Application Programming Interfaces) niet meer beschikbaar voor het DSO. Het gaat om API’s uit het domein van toepasbare regels. Met API’s kunnen softwareprogramma’s gegevens en functionaliteiten gebruiken in het DSO. Dit geldt voor de productie-omgeving, de oefenomgeving (pre-productieomgeving) en de demo-omgeving.

Geactualiseerde VTH-handreiking rijkspartijen beschikbaar
Om medewerkers bij gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten nog beter te ondersteunen is de handreiking 'De Omgevingswet: de Rijksoverheid doet mee met vergunningverlening, toezicht en handhaving' beschikbaar. Met deze geactualiseerde handreiking kunt u inwoners en ondernemers nog beter van dienst zijn als zij via het Omgevingsloket informatie over vergunningen raadplegen of hiervoor een aanvraag indienen.
 
Leveranciersdag DSO 13 februari 2024  
 
Op dinsdag 13 februari is er weer een Leveranciersdag DSO. Dit is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Ga voor het programma en het aanmeldformulier naar het Ontwikkelaarsportaal.
 
Oefenen  
 
Verdieping op Programma onder de Omgevingswet
Veel gemeenten hebben behoefte om beter bekend te worden met het Programma als één van de kerninstrumenten in de Omgevingswet. Over de kansen die het Programma biedt om de omgevingsvisie en het omgevingsplan te verbinden, wordt op 22 februari van 15.00 – 16.30 uur het webinar Verdieping op het Programma onder de Omgevingswet gegeven.

Leerkring Programma
Samen met verschillende gemeenten hebben de VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet de leerkring Programma opgestart. In de leerkring wordt kennis opgebouwd over het maken van en werken met een programma. Op 29 februari van 13.00 - 16.30 uur is de eerste bijeenkomst gepland.

Hulp bij publiceren eerste omgevingsdocumenten
Publiceert u voor de eerste keer uw omgevingsplan of een ander omgevingsdocument in het DSO? Samen met de VNG helpen we u op weg met het concept van uw publicatie. We focussen op de juridisch-technische aspecten. Bent u geïnteresseerd? Meld u dan hier aan.

Inloopspreekuur DSO/plan/TR
Heeft u vragen over het DSO, plan of toepasbare regels? Onze experts zitten van maandag tot en met vrijdag voor u klaar in het online spreekuur. Loop dagelijks digitaal binnen tussen 9.00 en 11.00 uur en stel uw vraag of speel luistervinkje. Dat mag natuurlijk ook!

Klikdemo (basis)
Bent u (nog) niet bekend met de basisbeginselen van het Omgevingsloket, maar is dat wel noodzakelijk voor uw werk? Op 19 en 28 februari is er nog plek om aan te sluiten bij de klikdemo. We nemen u aan de hand van een casus mee langs de onderdelen Vergunningcheck, Vergunningaanvraag en Regels op de kaart. Verdiepende klikdemo's zijn in de maak en volgen!

Werkplaatsen
Wilt u ingewikkelde vraagstukken samen met ketenpartners oppakken en uitwerken? Misschien is een werkplaats iets voor u. Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u op de website. Er volgt altijd een intake waarin we bespreken wat de mogelijkheden zijn. Er zijn werkplaatsen voor het bedrijfsleven, interbestuurlijke werkplaatsen maar binnenkort ook weer ook individuele werkplaatsen zoals Grip op omgevingsplan.

Postbus oefenen Omgevingswet
Wilt u iets kwijt over ons ondersteuningsaanbod? Mist u iets of heeft u een vraag over een specifieke sessie? Wij zijn benieuwd naar uw suggesties en tips. Laat het ons weten via postbusoefenenomgevingswet@minbzk.nl.
 
Nieuw op Iplo.nl  
 
Release-informatie DSO beschikbaar voor release PI-29.2
De release van versie PI-29.2 van het DSO is beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) en vanaf 9 februari op de productieomgeving. In deze release zit een klein aantal functionele wijzigingen. Hij is verder vooral gericht op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid, door het oplossen van fouten en tekstuele wijzigingen.

Release-informatie Regels op de kaart beschikbaar voor releases 1.72 en 1.73
De releases van versies 1.72 en 1.73 van Regels op de kaart zijn beschikbaar op de verschillende omgevingen. In de releasenotes vindt u een beschrijving van alle veranderingen. In release 1.72 zitten twee functionele wijzigingen. In release 1.73 is een vernieuwde gebruikersfeedback bij verstoringen beschikbaar op de pre-productieomgeving. Ook is een aantal bugs opgelost.

Verbeterpunt bruidsschat voor gemeente aangevuld
Voor gemeenten is één van de verbeterpunten van de bruidsschat aangevuld. In de vergunningaanvraag voor de activiteit ‘Bouwactiviteit (omgevingsplan)’ staat een kleine tekstuele fout in de toelichting. Voor deze activiteit was er al een verbeterpunt en dat is aangevuld.
 
DSO Community
 
Een community speciaal voor regelanalisten, plantoetsers, VTH-ers, Geo-specialisten en beheerders in heel Nederland. Heeft u vragen of wilt u gewoon een keer sparren? Meld u aan en mis niks!
 
Meld u aan!
   
Nieuws voor gemeenten  
 
Nieuw: Handreiking Marktverordening en omgevingsplan
De meeste lokale verordeningen maken nog geen deel uit van het omgevingsplan. Als het gaat om wijziging in de fysieke leefomgeving moeten gemeenten de regels uit de verordeningen in de overgangsfase omzetten naar het omgevingsplan. De VNG stelt per verordening een handreiking beschikbaar. De Handreiking voor de Marktverordening en omgevingsplan is nu beschikbaar.

Van verordening naar omgevingsplan: nieuwe voorbeeldregels
De VNG publiceert voorbeeldregels voor bepalingen uit de APV die over moeten of mogen naar het omgevingsplan. De afgelopen periode zijn er voorbeeldregels toegevoegd voor 3 nieuwe onderwerpen:

Berekening plankosten veranderd door Omgevingswet
Sinds 1 januari 2024 gelden nieuwe rekenmodellen waarmee gemeenten de maximaal publiekrechtelijk te verhalen plankosten kunnen berekenen. Plankosten zijn kosten van de inzet van medewerkers van overheden bij ruimtelijke plannen. De nieuwe modellen zijn gebaseerd op de Omgevingswet.

Bijeenkomsten  
 
12 t/m 16 en 19 t/m 23 februari Inloopspreekuur DSO 
15 februari Netwerkbijeenkomst Financiën Omgevingswet
19 en 28 februari Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket
22 februari Verdieping op het Programma onder de Omgevingswet: Webinar
28 februari Basiskennissessie: Raadplegen van het omgevingsplan voor VTH-ers
 
EVENEMENTENAGENDA

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 09-02-2024