Oproep aan gemeenten die m.n. op het gebied van de Wabo/Omgevingswet maar ook de model Apv van de VNG bereid zijn om ICTU te helpen met het onderzoeken hoe gemeenten inzicht geven in gegevensgebruik.

De werkwijze voor deze bijdrage is als volgt. Het projectteam van ICTU bereidt het werk voor maar we hebben feedback nodig om daarmee zeker te zijn dat we de goeie dingen doen. In de praktijk betekent het dat we een concept aanleveren en de bedoeling uitleggen in een teamsgesprek van ongeveer een half uur. Na dit gesprek is het de bedoeling dat een of meerdere van de gemeentelijke medewerkers daarna controleren of het compleet en juist is (ongeveer 1 uur werk), vervolgens wordt er zo nodig nog een verbeteringsslag gemaakt en dan weer voorgelegd. Na goedkeuring publiceren wij het besluit en de gegevens. Wij werken verder als volgt: we vragen 1 gemeente om de besluiten die door andere gemeenten ook worden gebruikt te controleren zoals de model APV van de VNG  en de verleende besluiten onder de Wabo/Omgevingswet. In de praktijk gaat het dus om een paar uur werk aan gemeentelijke kant. Voor informatie of het aanmelden als gemeente kan contact worden opgenomen met Martin Eikenboom martin.eikenboom@ictu.nl

Hieronder het persbericht over dit project.

De staatssecretaris BZK heeft deze week de website gegevensbijbelsuiten.overheid.nl gelanceerd. Bijgaand stuur ik je de tekst van het artikel dat wrs. vandaag wordt gepubliceerd. Aangezien het nog een concept is, kan het zijn dat er nog teksten wijzigen, maar de strekking zal hetzelfde blijven. Bijgaand stuur ik je ook een presentatie over de landelijke uitrol gegevens en wat het doel daarvan is. We gebruiken qua productenlijst de zogenaamde uniforme productenlijst (standaarden.overheid.nl/owms/oquery/UPL-actueel.plain).

Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering lanceerde deze week de website GegevensbijBesluiten.overheid.nl. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen hier zien welke gegevens de overheid gebruikt bij het nemen van besluiten.

Overheidsorganisaties hebben gegevens nodig om goede dienstverlening te bieden. Als gewone Nederlander of bedrijf heb je echter weinig zicht op de gegevensuitwisseling tussen de verschillende overheidsinstanties. Het is lastig te controleren welke gegevens gebruikt zijn om een besluit te nemen, waardoor je eventuele fouten niet eenvoudig kon herleiden. Dit verandert nu met deze website.

Waardengedreven digitaliseren

Regie op het digitale leven hebben is één van de drie kernwaarden in de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren, de beleidsagenda van het kabinet. Van Huffelen noemt GegevensbijBesluiten.overheid.nl een mooi voorbeeld van het verbeteren van de positie van burgers: “als je niet weet hoe de overheid besluiten neemt, dan kun je ook geen regie hebben.”

Diversiteit aan besluiten

Welke gegevens gebruikt een gemeente voor het verstrekken van een kiezerspas? Welke gegevens heeft Justis nodig voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)? Of de Dienst Toeslagen voor een kindgebonden budget? De diversiteit aan besluiten op de website GegevensbijBesluiten.overheid.nl is groot en dat worden er in de loop van dit jaar alleen maar meer.

Vervolg

Er is ook nog een weg te gaan. Op dit moment zijn er 101 besluiten gepubliceerd. Eind 2024 moeten er 600 besluiten gepubliceerd zijn. Eind 2026 moet voor de 25 belangrijkste overheidsbesluiten inzichtelijk zijn welke specifieke persoonsgegevens er gebruikt zijn. Ondertussen moeten we ook blijven inzetten op het versimpelen van hoe wij als overheidsorganisaties werken en gaan we dienstverlening steeds meer proactief aanbieden.

GegevensbijBesluiten.overheid.nl is onderdeel van het programma ‘Regie op hun gegevens’ (RoG), van het ministerie van BZK. ICTU ondersteunt hierbij. Kijk voor meer informatie op de website of op de community-site van het programma: rog.pleio.nl

 

Bron: Min. BZK 01-02-2024