BWT / VTH cursus Participeren is Communiceren via Kenneth Smit

De vereniging BWT-Nederland heeft samen met Kenneth Smit een cursus Participeren is Communiceren samengesteld

Met deze cursus leert de deelnemer de doelen van de Omgevingswet beter toe te passen in het voortraject van participatie en vooroverleg. Om dat te bereiken moet in voorkomende situaties op het juiste moment de juiste vorm van communicatie worden ingezet.

Heel concreet betekent dit dat de communicatie gericht moet zijn op: samenwerken en anders van daaruit meer richting onderhandelen en minder, het liefst niet, richting een meer juridische vorm.

 

Om dit te kunnen bereiken is er een cultuuromslag gewenst waarbij de focus ligt op participatie.

Daarbij is een wetmatigheid:

PARTICIPEREN = COMMUNICEREN.

Hoe haal ik het maximale uit die participatie en de daarbij bijbehorende communicatie. Tijdens de 1-daagse training gaan we de competenties hiervoor ontwikkelen en leren we omgaan met interne en externe weerstand.

In kleine groepen van maximaal acht deelnemers onderzoeken we met elkaar door heel veel te doen, naar het juiste moment en de juiste communicatie binnen de participatie. De huidige praktijk van de BWT’er VTH-er is hierbij het uitgangspunt.

Binnen de participatie fase kiezen we het beste communicatiemiddel om het optimale doel te bereiken en kijken we op welk niveau het gesprek gevoerd kan worden om de ander te laten ervaren dat er echt geparticipeerd wordt!

Hierbij oefenen we heel praktisch met elkaar met zelf vooraf ingebrachte casussen waarbij we observeren, signaleren en vervolgens communiceren bewust kunnen toepassen.

Inhoudelijk behandelen we tijdens de dag de volgende onderwerpen:

  • Hoe herken je non-verbale signalen bij je gesprekspartner? 
  • Wat is de invloed van non-verbale signalen die je zelf uitzendt?
  • Grip houden op emotioneel geladen gesprekken?
  • Een correct gesprek leren ontwikkelen bij onwillige gesprekspartners vanuit een methodiek gericht op de emotionele wisselwerking in meerdere gespreksniveaus.
  • Leren wisselen van communicatieniveau tijdens een gesprek (4-lagen-gesprek).
  • Tegennatuurlijke processen in het eigen gedrag leren onderkennen, leren beheersen en toepassen op het juiste moment in z.g. “zware gesprekken” tijdens de participatie.
  • Invloed krijgen op het sturen van gesprekken met “belangrijke mensen” in de participatie.
  • Tegelijkertijd in een gesprek op basis van ontstane weerstand de gesprekspartner kunnen aanspreken en de juiste gesprekstechniek hierop inzetten.
  • Gebruik leren maken van de eigen intuïtie en emoties gebaseerd op een juiste psychologische analyse van de gesprekspartner(s).

 

Aan het eind van de dag gaat de BWT/VTH-medewerker naar huis met direct praktisch toepasbare vaardigheden!

De investering voor deelname aan deze 1-daagse training ‘Participeren is Communiceren’ bedraagt per persoon € 695,00 excl. BTW

Als er voldoende interesse is voor deze cursus, dan zal met de geïnteresseerde deelnemers een datum worden vastgelegd.

Dit tarief is inclusief locatie met lunch, de benodigde deelnemersmaterialen, bureauvoorbereidingen, hand-out, field- en deskresearch, de video-, monitor- en trainingsfilmhuur en direct aansluitende evaluatie.

De cursus is ook als “in-company” training te boeken (vanaf 5 deelnemers) hiervoor kan een maatwerk offerte worden gevraagd.

Mochten er vragen zijn wilt u zich vrijblijvend inschrijven dan kunt u contact opnemen met Peter Verstoep, telefoonnummer 06 – 11 39 64 40 of email p.verstoep@kennethsmit.com.

 

 

Bron: Vereniging BWT Nederland :| Kenneth Smit 19-03-2024

Thema's: Organisatie BWT

Tags: Opleidingen