Factsheet 'De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: gevolgklassen'

Wanneer u wilt gaan bouwen moet u nu in veel gevallen een vergunning aanvragen bij de gemeente. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat dit veranderen. Gaat u bouwen dan moet u vanaf 1 januari 2023 een kwaliteitsborger inschakelen die meekijkt of het gebouw aan de technische regels voldoet. De nieuwe wet wordt niet meteen voor alle bouwwerken ingevoerd maar gaat als eerste gelden voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Deze brochure legt uit welke bouwwerken dit zijn.

PDF document Download:Factsheet 'De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: gevolgklassen' (411.61 KB) PDF document Download:Factsheet 'Bouwen onder kwaliteitsborging' (59.98 KB)
Rondom de bouwvergunning gaat er in 2023 wat veranderen. Voor veel bouwwerken gaat u niet meer naar de gemeente maar moet u een zogenoemde kwaliteitsborger inschakelen. In dit factsheet is aangegeven hoe dit gaat werken en wat u moet doen als u wilt (ver)bouwen
PDF document Download:Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’ (70.33 KB)
Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

Bron: Rijksoverheid 22-03-2024