Omgevingsvisie: transitietermijn en technische standaard

Op 1 januari 2027 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. De visie moet worden opgesteld en gepubliceerd met de technische standaard STOP/TPOD. Als het nodig is, kunnen gemeenten tot 1 januari 2025 gebruikmaken van de oude RO standaarden (IMRO). 

De VNG heeft een overzicht gepubliceerd waarin gemeenten zien welke acties voor de omgevingsvisie zij moeten nemen en welke aandachtspunten er zijn. De acties zijn afhankelijk van het startpunt: beschikt de gemeente over een structuurvisie of is er al een omgevingsvisie, welke standaard is gebruikt (STOP/TPOD of IMRO) en gaat het om een ontwerp of een vastgestelde visie? Bij het overzicht hoort een toelichting, inclusief de wettelijke grondslagen in het overgangsrecht. 

Ga naar het overzicht met acties en aandachtspunten voor de omgevingsvisie

Over de omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. De ambities uit de omgevingsvisie werken door in de andere kerninstrumenten van de gemeente: het programma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Met een goede visie legt u een stevig fundament om uw instrumenten in samenhang te laten werken.

Consultatie voor uw omgevingsvisie

Gaat u binnenkort een (ontwerp) omgevingsvisie in STOP publiceren en wilt u graag feedback op het concept van uw publicatie? Dat kan in een consultatie. In een online sessie van 1 á 1,5 uur nemen we samen de belangrijkste juridische-technische punten van uw publicatie door. De consultatie is een service van VNG en Aan de slag met de Omgevingswet. Ga naar meer informatie en aanmelden

Meer informatie

Bron: VNG 21-03-2024