Nieuwsbrief Implementatie 18 april 2024

De eerste 100 dagen Omgevingsloket  
 
Het is inmiddels 100 dagen geleden dat een van de meest complexe wetgevingsoperaties in decennia van kracht is geworden: de Omgevingswet. Daarmee is ook het Omgevingsloket DSO-LV live gegaan.

Na deze eerste 100 dagen is te zien dat het Omgevingsloket stabiel opereert. Vanaf week 1 is het loket gemiddeld meer dan 97% beschikbaar geweest. Inmiddels zijn er vanaf 1 januari meer dan 590.000 bezoekers geweest voor het Omgevingsloket en meer dan 20 miljoen paginaweergaves.

Intussen werken we verder aan gebruikersvriendelijkheid en het versterken van de planketen. Onlangs is het nieuwe kwartaal gepland in samenwerking met onze (interbestuurlijke) ketenpartners. Op naar de volgende 100 dagen!

'Op een gestructureerde manier teamwork leveren'  

Een gesprek met programmasecretaris Ingeborg de Bruin

De 'spin in het web'. Die rol vervulde Ingeborg de Bruin binnen het Veranderteam implementatie Omgevingswet Rijk (VO Rijk). Met haar gaan we in gesprek over haar periode als programmasecretaris binnen dit team.

 Oefenen  

Postbus oefenen Omgevingswet

Wilt u iets kwijt over ons ondersteuningsaanbod? Mist u iets of heeft u een vraag over een specifieke sessie? Wij zijn benieuwd naar uw suggesties en tips. Laat het ons weten via postbusoefenenomgevingswet@minbzk.nl.

Werkplaatsen

Wilt u ingewikkelde vraagstukken samen met ketenpartners oppakken en uitwerken? Zoals het maken van voorbeeldregels voor in een omgevingsplan/verordening? Of het instrument programma voor een maatschappelijke opgave in leren zetten? Misschien is een werkplaats iets voor u. Er zijn werkplaatsen voor het bedrijfsleven, interbestuurlijke werkplaatsen en ook de werkplaats Grip op omgevingsplan.

Hulp bij publiceren eerste omgevingsdocumenten

Aanmelden is nog steeds mogelijk! Publiceert u voor de eerste keer uw omgevingsplan of een ander omgevingsdocument in het DSO? Samen met de VNG helpen we u op weg met het concept van uw publicatie. We focussen op de juridisch-technische aspecten. Bent u geïnteresseerd? Meld u dan hier aan.

Klikdemo Oefenen in het Omgevingsloket

Bent u (nog) niet bekend met de basisbeginselen van het Omgevingsloket, maar is dat wel noodzakelijk voor uw werk? Op 6 mei is er een klikdemo Oefenen in het Omgevingsloket. Deze demo is bedoeld voor iedereen die met het Omgevingsloket gaat werken of ermee te maken heeft.

Klikdemo special: Regels op de kaart

Met de verdiepende klikdemo Regels op de kaart krijgt u meer inzicht in dit onderdeel van het Omgevingsloket. Hierin is voor iedere locatie terug te vinden welke omgevingsdocumenten gelden. U kunt filteren op (specifieke) regels voor de gekozen activiteiten en per bestuurslaag. De komende maanden zijn nieuwe sessies gepland.

Nieuws voor gemeenten  

Interview: TAM-IMRO primeur voor Leidschendam-Voorburg

Tot op de bodem! Een nieuwe serie specialistische interviews met gemeenten over hun omgevingsplan. Om van te leren en je door te laten inspireren. Als eerste: de gemeente Leidschendam-Voorburg over haar TAM-omgevingsplan Vlietweg 3 en 8a. Waarom een TAM-omgevingsplan, hoe heeft de gemeente het aangepakt en wat waren de grootste uitdagingen?

Samenwerken in de regio  

Leuk hè, samenwerkingsafspraken op papier? Maar werken ze ook echt in de praktijk?

Ter voorbereiding op de Omgevingswet zijn er in veel regio's flink wat afspraken opgetekend. Niet alleen over het behandelen van een vergunningaanvraag, maar vaak ook over bredere kwesties. En ja, natuurlijk zijn er daarna ketentesten gedaan. Iedereen weet: papier is geduldig, maar uiteindelijk draait het om wat er in de praktijk gebeurt!

Onlangs hebben medewerkers in Groningen, Flevoland en de Veluwe de koppen bij elkaar gestoken om de eerste ervaringen met die afspraken te delen. En wat blijkt? Ondanks alle voorbereidingen zijn nog niet alle medewerkers ermee bekend. En soms stuiten ze op technische obstakels, vooral bij het gebruik van die samenwerkingsfunctionaliteit. Gelukkig zorgt het feit dat ze elkaar al kennen door de voorbereidingen ervoor dat ze snel kunnen schakelen als er iets misgaat.

De vragen die binnenkomen bij de KCC’s gaan vooral over die vraagbomen: blijkbaar is er nog wat hulp nodig bij het invullen. Daarom heeft bijvoorbeeld Almere besloten om het standaard spreekuur nog even te verlengen. En laten we het er maar op houden dat iedereen nog moet wennen aan de wet zelf: 'artikelen waar je voorheen automatisch naar verwees hebben nu een nieuwe plek gekregen, en dat vergt soms wat zoekwerk'.

Voor meer inspiratie over het maken van afspraken over een breed scala van mogelijke samenwerkingen: Samenwerken in de regio met interbestuurlijke tabel.

Nieuws Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  

Release-informatie DSO versie PI-30.1

De release van versie PI-30.1 van het DSO is sinds 11 april 2024 beschikbaar op de pre-productieomgeving (oefenomgeving) en sinds 17 april 2024 op de productieomgeving. In deze release zitten enkele functionele wijzigingen. Zo is het is nu mogelijk om een vergunningcheck of overzicht van maatregelen op te slaan in een project onder ‘Mijn Omgevingsloket’. Ook wordt versie 1 van 5 API’s uitgefaseerd.

Release-informatie Regels op de kaart versies 1.81, 1.82 en 1.83

De release-informatie van versie 1.81 van Regels op de kaart is sinds 4 april 2024 beschikbaar op de verschillende omgevingen. De release-informatie van versies 1.82 en 1.83 is sinds 11 april 2024 beschikbaar op de verschillende omgevingen. In de release-informatie vindt u een beschrijving van alle veranderingen en bugfixes.

Bijeenkomsten  

19 april Netwerkbijeenkomst 'Omgevingsplanactiviteiten: binnenplans en buitenplans

24 april Klikdemo: Regels op de kaart

25 april Netwerkbijeenkomst: Communiceren over de Omgevingswet en Wkb

6 mei Klikdemo Oefenen in het Omgevingsloket

8 mei Klikdemo: Regels op de kaart

14 mei Startbijeenkomst Kennisnetwerk Onteigeningen

27 juni Schakeldag 2024

EVENEMENTENAGENDA

 
 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 19-04-2024