Nieuwsbrief Implementatie 2 mei 2024

Vind, verbind en versterk elkaar  

Regionale samenwerking in Utrecht

Nu de Omgevingswet in werking is getreden, ervaart regio Utrecht de behoefte aan een nieuwe impuls om de samenwerking te versterken en te verdiepen. Op 11 april werd daarom een regiocongres Doorontwikkeling Regionale Samenwerking Omgevingswet georganiseerd. Dagvoorzitter Cindy Pietersen – bekend als comedian en redacteur bij 'Dit was het nieuws' – leidde het regiocongres in goede banen. Ze opende de dag in een driegesprek met Edward Stigter, interim-programmadirecteur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet en Laura Vicino (teammanager VTH Houten).

Schrijf u in voor de Schakeldag

De inschrijving voor de Schakeldag 2024 - op 27 juni in 's-Hertogenbosch - is geopend. Kies bij uw inschrijving meteen welke sessies u op deze dag wilt volgen. De Schakeldag biedt dit jaar zo'n 100 workshops en sessies over alle aspecten van de Omgevingswet.

Ga naar inschrijving

Nieuws Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  

Nieuwe formulieren voor informatieplichten testen over bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissies in Omgevingsloket

Sinds 1 mei 2024 zijn er 2 nieuwe formulieren voor de informatieplichten bouw- en sloopwerkzaamheden in het Omgevingsloket. Als overheid kunt u deze formulieren nu testen op de staging-omgeving van het Omgevingsloket. Starten aanvragers voor 1 mei met een bouwmelding, sloopmelding of bouwvergunning die ze nog niet indienen? Dan moeten ze vragen opnieuw beantwoorden.

Omgevingsloket online (OLO) en AIM stoppen 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar. Initiatiefnemers kunnen dan geen aanvullingen meer indienen via OLO. Als overheid kunt u geen behandeltaken meer uitvoeren en geen aanvragen of meldingen meer inzien. Sla voor 1 juli alle gegevens op in uw eigen systemen. Aanvragen en meldingen worden verwijderd. Controleer ook de verwijzingen op uw websites. Verwijzen deze nog naar OLO en AIM? Vraag de webredactie van uw organisatie de verwijzingen aan te passen naar het nieuwe Omgevingsloket: www.omgevingswet.overheid.nl.

Release-informatie PI-30.2 van het DSO beschikbaar

Release PI-30.2 is sinds 25 april 2024 beschikbaar op de pre-productieomgeving (oefenomgeving) en vanaf vrijdag 3 mei 2024 op de productieomgeving. In deze versie zit een beperkt aantal functionele wijzigingen en is vooral gericht op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.

Release-informatie 1.85 van Regels op de kaart beschikbaar
De release 1.85 van Regels op de kaart is sinds 25 april 2024 beschikbaar op de verschillende omgevingen. In deze versie zit 1 functionele wijziging: op de tab 'Plekinfo' zijn omgevingsnormen en maatvoeringen gebundeld. Ook zijn enkele bugs opgelost.

Oefenen  

Samen aan de slag met de gezonde leefomgeving

Het sociale en het fysieke domein werken aan de gezonde leefomgeving. Hoe we meer en beter kunnen samenwerken is in twee leerkringen onderzocht. In de landelijke leerkring is gewerkt aan een inhoudsopgave voor een programma gezonde leefomgeving. In de leerkring Twente is gekeken aan de hand van symbolen hoe visie en programma als omgevingsplan gebruikt kunnen worden. Hoe gezondheid in de Omgevingswet en bij fysieke ontwikkeling is meegenomen ontdekt u in dit webinar.

Postbus oefenen Omgevingswet

Hebt u feedback over hoe we onze ondersteuning kunnen verbeteren? Is er iets wat u graag zou willen zien of hebt u vragen over een bepaalde sessie? We staan open voor uw suggesties en adviezen. Neem contact op via postbusoefenenomgevingswet@minbzk.nl.

Webinar Externe veiligheid in het omgevingsplan

Mis op 23 mei het online webinar niet! Georganiseerd door het programma Aan de slag met Omgevingswet, VNG en Landelijk Platform Omgevingsveiligheid. Ontdek de integratie van externe veiligheid in het omgevingsplan met expertise van deskundige sprekers. Meld u gratis aan.

DSO Community

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)? Meld u dan aan voor de DSO community. Ontvang regelmatig updates over nieuwe features en belangrijke informatie. Aanmelden is eenvoudig. Word lid van de community!

Klikdemo Regels op de kaart

Verdiep u op 8 mei in ‘Regels op de Kaart’ tijdens onze klikdemo. Ontdek hoe u in het Omgevingsloket alle gepubliceerde regels en beleid kunt vinden, inclusief filteropties voor activiteiten en bestuurslagen. Word expert en meld u aan.

Werkplaats Grip op het omgevingsplan

Word expert in het omgevingsplan en de planketen in het DSO. Doe mee aan onze interactieve werkplaats op 16  en 23 mei. Leer hoe u met de Plan- en Toepasbare Regel-software voorbeschermingsregels publiceert, kennisgevingen doet en het omgevingsplan publiceert. Meld u aan via het aanmeldformulier.

Leveranciersdag DSO op 7 mei 2024  

Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

Lees het programma en meld u aan voor de leveranciersdag DSO.

Nieuws voor gemeenten  

Nieuwe werkplaatsen financiën en monitoring

Na het succes van de werkplaatsen ‘Actuele begrotingsthema's Omgevingswet’ van 2023 en de werkplaatsen ‘Omgevingswet & Begroting’ van 2022, organiseert de VNG vanaf mei nieuwe werkplaatsen over de onderwerpen begroting, monitoring en leges.

Veenendaal: starten met de verordeningen
Het tweede interview in de serie 'Tot op de bodem!' Gemeente Veenendaal heeft haar verordeningen al verwerkt in het omgevingsplan. Projectleider Amber Holdijk vertelt over de aanpak, de creatieve oplossingen en lessen.

Omgevingsplanactiviteiten: binnenplans en buitenplans

De VNG heeft een overzicht van de 24 omgevingsplanactiviteiten (OPA's) gepubliceerd waarvoor in het omgevingsplan van rechtswege regels staan. Voor een groot deel van deze 24 OPA's staat de vergunningplicht in het omgevingsplan zelf. Voor de overige OPA's staat de vergunningplicht elders, meestal in een gemeentelijke verordening, en staan alleen de aanvraagvereisten in het omgevingsplan van rechtswege. 

Terugkijken: online sessie omgevingsplanactiviteiten

Op 19 april organiseerde VNG een online sessie voor de netwerken VTH en omgevingsplan. De 24 binnenplanse OPA-vergunningplichten zijn besproken, hoe deze al dan niet samenhangen met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en hoe deze in het Omgevingsloket zijn verwerkt.

De gezichten achter Indringend Keten Testen 

De 50e IKT-testperiode werd eind april gevierd. Er zijn tot nu toe 306 testen gedaan. Het IKT-team test zowel de nieuwe landelijke voorzieningen (LVBB en DSO-LV) als de gemeentelijke plan-, TR- en VTH-software en de samenhang tussen deze. Maak kennis met de mensen die elke keer vol enthousiasme gemeenten bij de hand nemen, de juiste euvels boven tafel krijgen en zoeken naar mogelijkheden.

Afspraken beheer toepasbare regels bruidsschat en Bbl-checks

Het Serviceteam Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over het beheer van de toepasbare regels van de bruidsschat voor het omgevingsplan. De VNG deelt een notitie met de vastgelegde afspraken.

Plannen voor ontwikkeling DSO: 2e kwartaal 2024
De landelijke voorziening van het DSO is continu in ontwikkeling. Werkzaamheden worden per kwartaal gepland. Elk kwartaal bepalen de opdrachtgever, de koepels en de ontwikkelorganisaties samen waar de ontwikkelteams DSO aan werken. Op deze pagina vindt u waar de ontwikkelteams in het 2e kwartaal van 2024 aan werken (PI-30).

Bijeenkomsten  

8 en 22 mei Klikdemo: Regels op de kaart

14 mei Startbijeenkomst Kennisnetwerk Onteigeningen

16 mei Netwerkbijeenkomst Financiën Omgevingswet

24 en 31 mei Veldlab: Praktisch aan de slag met Annoteren van activiteiten

27 mei Werkplaats Grip op omgevingsplan in de beleidscyclus

28 mei Vervolgsessie ‘Ervaringen met het omgevingsplan’

3 juni Klikdemo Oefenen in het Omgevingsloket

27 juni Schakeldag 2024

EVENEMENTENAGENDA

 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 03-05-2024