Nieuwsbrief Implementatie 16 mei 2024

Friese AI chatbot als alwetende assistent van de Omgevingswet  
 
In gesprek met Bas Kooistra en John Haitsma

De Omgevingswet vraagt om vernieuwing in de manier waarop overheden in gesprek zijn met burgers en ondernemers. Bas Kooistra en John Haitsma van de Friese Aanpak hebben zich gewaagd aan een innoverende aanpak met een AI Chatbot Omgevingswet. In dit artikel geven ze een bijzondere inkijk in dit experiment, de kansen en de grenzen ervan voor de publieke sector. ‘Het doel is om met het gebruik van generatieve AI een chatbot te ontwikkelen die collega’s als Omgevingswet-expert kunnen raadplegen voor vragen van bijvoorbeeld burgers en ondernemers.’

Nieuws Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  

Nieuwe versie Annotatierichtlijnen in de maak

Geonovum heeft vorig jaar een concept Annotatierichtlijnen opgesteld voor het maken van omgevingsdocumenten. Een degelijke maar complexe basis. Om de annotatierichtlijnen toegankelijker te maken werkt Geonovum aan een nieuwe versie met voorbeelden uit de praktijk. Zo is eenvoudiger te zien wat de consequenties zijn van de keuzes die worden gemaakt. Op deze pagina ontdekt u er meer over.

Veranderingen in PI-30.3

Op 17 mei is de release van versie PI-30.3 van het DSO. Deze versie lost een aantal bekende problemen op in het Omgevingsloket, zoals een foutmelding bij het indienen van een aanvraag. Ook zijn er aanpassingen om te zorgen dat initiatiefnemers hun aanvraag zo volledig mogelijk invullen. Alle plannen voor de ontwikkeling in dit kwartaal vindt u op de pagina Plannen voor ontwikkeling DSO: 2e kwartaal 2024.

Release-informatie Regels op de kaart beschikbaar voor versie 1.86 en 1.87

De releasenotes van versies 1.86 en 1.87 van Regels op de kaart zijn beschikbaar. Versie 1.86 is sinds 2 mei beschikbaar op alle omgevingen. Versie 1.87 is sinds 13 mei beschikbaar. Deze versies hebben geen functionele wijzigingen. Wel zijn enkele fouten (bugs) opgelost.

Oefenen  

Kappen in het omgevingsloket: dat kan eenvoudiger!

De Omgevingswet wijzigt houtkapregels en verplicht gemeenten en provincies een bebouwingscontour houtkap vast te stellen. Experts ontwikkelden - als resultaat van de werkplaats Bebouwingscontour houtkap in het DSO - een stappenplan om deze regelgeving gebruikersvriendelijk te maken. Dit stappenplan staat centraal in de Schakeldagsessie Casus interbestuurlijke regels voor boom kappen: hoe komt dit samen in het Omgevingsloket? en is daarna beschikbaar op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Nieuw op IPLO  

Overzicht van rijksactiviteiten in het Omgevingsloket met bron in regelgeving

Er is een overzicht van rijksactiviteiten in het Omgevingsloket met bron in regelgeving die in het Omgevingsloket beschikbaar zijn. Per activiteit is de bron in de regelgeving en het soort activiteit te zien. Als vergunningverlener kunt u zo gemakkelijk vinden welke regels horen bij de activiteiten waarvoor u een aanvraag of een melding ontvangen heeft.

Nieuw overzicht veranderingen in werkzaamheden april 2024

Er is een nieuw overzicht veranderingen werkzaamheden, trefwoorden en gerelateerde werkzaamheden in het DSO. In het overzicht ziet u alle veranderingen die gelden sinds 1 mei. U kunt dit overzicht gebruiken als u toepasbare regels maakt en daarvoor werkzaamheden en activiteiten koppelt.

Nieuws voor gemeenten  

Hulp bij publiceren eerste omgevingsdocumenten

Aanmelden is nog steeds mogelijk! Publiceert u voor de eerste keer uw omgevingsplan of een ander omgevingsdocument in het DSO? Samen met de VNG helpen we u op weg met het concept van uw publicatie. We focussen op de juridisch-technische aspecten. Bent u geïnteresseerd? Meld u dan hier aan.

Terugkijken: netwerksessie over de omgevingsvisie en publiceren met STOP/TPOD

Op 26 april vond een bijeenkomst plaats van het Netwerk omgevingsplan over 2 onderwerpen: de omgevingsvisie en de techniek van het publiceren met STOP/TPOD. De opname en presentatie zijn beschikbaar.

Bijeenkomsten  

22 mei en 5 juni Klikdemo: Regels op de kaart

24 en 31 mei Veldlab: Praktisch aan de slag met Annoteren van activiteiten

27 mei Werkplaats Grip op omgevingsplan in de beleidscyclus

28 mei Vervolgsessie ‘Ervaringen met het omgevingsplan’

3 juni Klikdemo Oefenen in het Omgevingsloket

20 juni De Kracht van experimenteren - eindsymposium crisis- en herstelwet

27 juni Schakeldag 2024

EVENEMENTENAGENDA

 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 17-05-2024