Schuttingtaal in de bruidsschat deel 2

Via een artikel op Linkedin van Wico Ankersmit, directeur van de vereniging BWT Nederland, over de wijzigingen in de regels via de Bruidsschat over schuttingen was veel te doen, en is in twee posts ruim 80.000 keer bekeken. 
Nu heeft het Ministerie van BZK via een zogeheten Vangnetregeling op 1 juni de regels voor de vergunningvrije schutting gewijzigd en is de plek van een vergunningvrije schutting gelijk gesteld met de lijn die het achtererfgebied bepaalt. 

Hiermee zijn de regels voor een vergunningvrije schutting bij een hoeksituatie dus eigenlijk nog strenger geworden dan onder de Wabo, omdat nu niet de voorgevelrooilijn, maar de lijn van het achtererfgebied bij deze hoeksituatie bepalend is voor een vergunningvrije schutting van maximaal 2 meter hoog. 

Maar juridisch gezien lijken schuttingen die er dus tussen 1 januari 2024 en 1 juni 2024 stonden, in afwijking van de nu gewijzigde regels, wel een gelegaliseerde status gekregen. Maar als je dan in die vangnetregeling goed leest, dan is dit artikel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari ingegaan. Dit spreekt dan weer tegen dat het niet om een wijziging, maar uitsluitend een toelichtede uitleg zou gaan. Al met al komt het woord 'schuttingtaal' bij mij bijna over de lippen.
Het is ook best wel vreemd dat deze wijziging een beetje 'stiekem', althans ik heb er daarvoor niets over kunnen vinden, is doorgevoerd via deze best ongebruikelijke weg. Allereerst omdat de bruidsschat per 1 januari van de gemeente is en niet meer van het Rijk, en ten tweede zonder een consultatie. En in deze vangnetregeling staat nog veel meer dan alleen de aanpassing van de regels voor een vergunningvrije schutting. Dus zeker goed om hier kennis van te nemen. 

Bron: Rijksoverheid 12-06-2024