Kamerbrief over voortgang Groen in en om de Stad (GIOS)

Minister De Jonge (BZK) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de voortgangsbrief Groen in en om de Stad (GIOS) en bijbehorende rapporten.

PDF document Download:Kamerbrief over voortgang Groen in en om de Stad (GIOS) (176.33 KB) PDF document Download:Calculaties GIOS nationaal - kosten voor groen in en om de stad (9.98 MB)
Rapport over de kosten voor groenaanleg en beheer op nationaal niveau, die als gevolg van de EU-verordening Natuurherstel gemaakt moeten worden.
PDF document Download:Handreiking Groen in en om de Stad (3.85 MB)
Handreiking over systematiek en richtlijnen voor de borging van Groen in en om de stad.
PDF document Download:Financiële verkenning groen in en om de stad (2.93 MB)
Financiële verkenning om op landelijk niveau beter zicht te krijgen op de kosten en baten van de groenopgave in de stad.

Bron: Rijksoverheid 03-06-2024