Nieuwsbrief Implementatie 13 juni 2024

In deze nieuwsbrief leest u onder meer:  

  • Tips van koploper-gemeente Pijnacker-Nootdorp
  • Leertraject DSO professional Omgevingswet
  • Nieuws over DSO, op IPLO en voor gemeenten
  • Bijeenkomsten en events

Een kijkje in de keuken van koploper-gemeente Pijnacker-Nootdorp  

De tijd goed benutten voor de implementatie van de Omgevingswet. Daarmee is koploper-gemeente Pijnacker-Nootdorp al vroeg aan de slag gegaan. 'In het Omgevingsloket wil je natuurlijk dezelfde taal spreken', aldus de gemeente. Onlangs nam directeur-generaal Ruimtelijke Ordening Marjolein Jansen hier een kijkje in de keuken.

Leertraject DSO professional Omgevingswet

Meld u aan voor de tweede groep

Dit leertraject is een samenwerkingsverband tussen IPO, UvW, VNG en Rijkspartijen Omgevingswet. Een leertraject voor én door de eigen organisaties, waar deelnemers tegelijkertijd leren en werken. Een traject om uiteindelijk opgeleid te worden tot planketenregisseur, regelanalist, VTH-ketenregisseur en DSO-ketenregisseur. De tweede groep deelnemers staat op het punt te beginnen. Bekijk deze pagina van VNG voor meer informatie.

Aanmelden

Nieuws Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  

Release-informatie DSO beschikbaar voor PI-30.4 en PI-30.5

Op 12 juni vond de release plaats van versies PI-30.4 en PI-30.5 van het DSO. Deze release verhelpt het probleem in het Omgevingsloket waarbij een foutmelding verschijnt bij het downloaden van een pdf van een ingediend verzoek. Ook is de zoekfunctionaliteit van het Helpcentrum verbeterd. Verder zijn er zes veranderingen voor de Samenwerkfunctionaliteit (SWF). Wilt u automatisch bericht krijgen van nieuwe release-informatie? Meld u aan op de RSS-feed.

Release-informatie Regels op de kaart beschikbaar voor 1.91

De releasenotes van versie 1.91 van Regels op de kaart zijn beschikbaar. Deze versie staat sinds 6 juni live op alle omgevingen van het Omgevingsloket. Deze versie heeft één functionele wijziging: de plankaart is bij meerdere typen ruimtelijke plannen zichtbaar.

Na 1 juli 2024 indienen aanvullingen niet meer mogelijk via Omgevingsloket online (OLO)

Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar. Na deze datum kunnen initiatiefnemers geen aanvullingen meer indienen via OLO. Overheden kiezen zelf hoe ze deze aanvullingen dan willen ontvangen.

Afnemersservices ruimtelijkeplannen.nl vanaf 1 juli 2024 niet meer beschikbaar

De afnemersservices vanaf ruimtelijkeplannen.nl zijn vanaf 1 juli 2024 niet langer beschikbaar. Organisaties gebruiken deze services om informatie over ruimtelijke plannen in te laden in eigen systemen. Met de komst van de Omgevingswet is de informatie van deze diensten niet meer volledig. Organisaties kunnen overstappen op de API's van het DSO. Het is belangrijk om deze veranderingen zo snel mogelijk door te voeren om de continuïteit van uw werkprocessen te waarborgen.

Nieuwe verbeterpunten bruidsschat voor waterschappen en gemeenten

Er is een aantal nieuwe verbeterpunten voor de toepasbare regels van de bruidsschat. Het gaat om twee verbeterpunten voor gemeenten en twee voor waterschappen. Deze zijn eind mei en begin juni toegevoegd. Gemeenten en waterschappen verwerken deze verbeterpunten zelf in hun toepasbare regels.

Leveranciersdag DSO op 18 juni 2024  

Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. Bij dit overleg wisselen leveranciers van overheden en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) informatie uit. Lees het programma en meld u aan voor de leveranciersdag DSO.

Nieuws voor gemeenten  

Terugkijken: netwerksessies over het voorbereidingsbesluit

In mei vonden twee sessies plaats van het Netwerk omgevingsplan over het voorbereidingsbesluit en de toepasbare regels bij dit besluit. De sessies en presentaties kijkt hier terug:

Hulp bij publiceren eerste omgevingsdocumenten

Aanmelden is nog steeds mogelijk! Publiceert u voor de eerste keer uw omgevingsplan of een ander omgevingsdocument in het DSO? Samen met de VNG helpen we u op weg met het concept van uw publicatie. We focussen op de juridisch-technische aspecten. Meld u hier aan.

Nieuw op IPLO  

Nieuw overzicht veranderingen in werkzaamheden mei 2024

Er is een nieuw overzicht veranderingen werkzaamheden, trefwoorden en gerelateerde werkzaamheden in het DSO. In het overzicht ziet u alle veranderingen die gelden vanaf 1 juni. U kunt dit overzicht gebruiken als u toepasbare regels maakt en daarvoor werkzaamheden en activiteiten koppelt.

Wanneer indienen via het Omgevingsloket verplicht is

Initiatiefnemers mogen aanvragen en meldingen onder de Omgevingswet niet indienen per e-mail. Wel mogen ze aanvragen en meldingen op papier indienen. Voor sommige aanvragen geldt een uitzondering. Lees er alles over op de pagina Wanneer indienen via het Omgevingsloket verplicht is.

Conceptuele informatiemodellen (CIM) van het DSO

Met conceptuele informatiemodellen (CIM’s) kunt u de betekenis en de relatie tussen begrippen binnen het DSO verduidelijken en zorgen voor uitwisseling van informatie tussen de verschillende onderdelen van het DSO.

Bijeenkomsten  

20 juni De Kracht van experimenteren - eindsymposium crisis- en herstelwet

26 juni Klikdemo: Regels op de kaart

27 juni Schakeldag 2024

EVENEMENTENAGENDA

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 13-06-2024