Nieuwsbrief KCAF funderingsherstel juni 2024

  • Thema Bijeenkomsten en Trainingen
  • Campagne Vereniging Eigen Huis
  • Nieuwe Lokale Funderingsloketten
  • Subsidie Wet Kwaliteitsborging bij Funderingsherstel
  • Incompany Workshops voor Funderingsproblematiek
  • Denktank Deltaplan

Thema Bijeenkomsten en Trainingen

KCAF organiseert thema-bijeenkomsten en trainingen om eigenaren en professionals te informeren over funderingsproblematiek. Deze bijeenkomsten bieden diepgaande kennis over de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van funderingsschade. Tijdens de sessies delen experts hun ervaringen en geven ze praktische tips voor het aanpakken van funderingsproblemen. Daarnaast bieden de trainingen ook een uitstekende gelegenheid voor netwerkvorming en kennisuitwisseling tussen deelnemers.

Lees verder

Campagne Rondom Funderingsproblemen door Vereniging Eigen Huis

De Vereniging Eigen Huis heeft een uitgebreide campagne gelanceerd om bewustzijn te creëren rondom funderingsproblemen. Deze campagne richt zich op het informeren van huiseigenaren over de risico’s van funderingsschade en biedt handvatten om deze problemen tijdig te herkennen en aan te pakken. De campagne omvat onder andere voorlichtingsmateriaal, interactieve workshops en informatieve webinars. Ontdek hoe deze campagne u kan helpen bij het voorkomen en oplossen van funderingsproblemen.

Lees verder

Nieuwe Lokale Funderingsloketten in Arnhem en Dordrecht

In Arnhem en Dordrecht zijn nieuwe lokale funderingsloketten geopend om huiseigenaren te ondersteunen bij funderingsproblemen. Deze loketten fungeren als centrale punten waar huiseigenaren terecht kunnen voor advies, informatie en begeleiding bij funderingsherstel. De loketten werken samen met lokale experts en bieden een scala aan diensten, waaronder inspecties, rapportages en hulp bij het aanvragen van subsidies. Deze nieuwe initiatieven maken het voor huiseigenaren gemakkelijker om toegang te krijgen tot de juiste ondersteuning.

Lees verder

Subsidie Mogelijk voor Gebruik Wet Kwaliteitsborging bij Funderingsherstel

Er is nu een subsidie beschikbaar voor het gebruik van de Wet kwaliteitsborging bij funderingsherstel. Deze wet, die de kwaliteit van bouw- en herstelprojecten waarborgt, kan eigenaren helpen bij het verzekeren van een duurzaam en kwalitatief hoogstaand funderingsherstel. De subsidie dekt een deel van de kosten, waardoor het voor eigenaren financieel haalbaarder wordt om deze wet toe te passen in hun herstelprojecten. Dit initiatief is een belangrijke stap in het verbeteren van de bouwkwaliteit en het verminderen van funderingsproblemen op lange termijn.

Lees verder

Incompany Workshops voor Funderingsproblematiek

KCAF biedt incompany workshops aan voor bedrijven en organisaties die meer willen leren over funderingsproblematiek. Deze workshops worden op maat gemaakt en zijn speciaal ontworpen om medewerkers en teams te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om funderingsproblemen effectief te herkennen en aan te pakken. De workshops behandelen diverse aspecten, van technische kennis tot praktische oplossingen, en bieden deelnemers de mogelijkheid om casestudies en praktijkvoorbeelden te bespreken. Door deel te nemen aan deze workshops kunnen bedrijven beter voorbereid zijn op funderingsuitdagingen.

Lees verder

Denktank Deltaplan

Onder regie van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een denktank samengesteld om, in navolging van het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli), nieuw instrumentarium voor de funderingsaanpak in Nederland te implementeren. Dit gebeurt in samenwerking met diverse partijen zoals banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Aedes (de vereniging van woningcorporaties), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), het Verbond van Verzekeraars en Vereniging Eigen Huis (VeH).

De denktank richt zich op diverse instrumenten en initiatieven, zoals Code Oranje, een waarschuwingssysteem voor vroegtijdige detectie van funderingsproblemen, Gevelscan, een applicatie voor snelle en goedkope analyse van funderingsrisico’s, en FunderMaps, een database met gegevens over funderingsrisico’s op verschillende schaalniveaus. Deze samenwerking is bedoeld om systematisch en effectief funderingsproblemen aan te pakken en oplossingen te bieden die de veiligheid en duurzaamheid van gebouwen in Nederland waarborgen.

Lees verder

Bron: KCAF 07-06-2024