Mailing Omgevingsloket online 1 juli 2024

OLO en AIM zijn gestopt

Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar.

Zowel omgevingsloket.nl als aimonline.nl linken nu naar een pagina in het Helpcentrum: OLO en AIM stoppen op 1 juli 2024 - Helpcentrum - Omgevingsloket (overheid.nl)

Initiatiefnemers zien op deze pagina dat zij voor het doen van aanvullingen na 1 juli 2024, contact op moeten nemen met de overheid die hun aanvraag behandelt.

Naar verwachting rond 1 september linken omgevingsloket.nl en aimonline.nl direct door naar de homepage van het nieuwe loket, omgevingswet.overheid.nl

Controleer de informatie op uw website

Controleer de verwijzingen op uw websites. Verwijzen deze nog naar OLO en AIM? Vraag de webredactie van uw organisatie de verwijzingen aan te passen naar het nieuwe Omgevingsloket: https://omgevingswet.overheid.nl. U kunt ook rechtstreeks verwijzen naar de vergunningcheck Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl)

15 jaar digitale dienstverlening afgerond

Sinds 2008 zijn met OLO en AIM 3,4 miljoen meldingen en vergunningaanvragen verwerkt in het voormalige stelsel van Activiteitenbesluit Milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Waterwet.

In de beginjaren van OLO en AIM was een digitale vergunningaanvraag geen vanzelfsprekendheid. Veel particulieren, bedrijven en ook bevoegd gezagen hadden meer vertrouwen in een melding of aanvraag op papier. Ook omdat de dienstverlening nog geregeld verstoord werd door instabiel internet en beperkingen van de ICT. Na enkele jaren was de gebruiksvriendelijke vergunningscheck en digitale vergunningaanvraag algemeen gangbaar. De ervaringen met OLO en AIM zijn in de voorbereidingen van de nieuwe Omgevingswet meegenomen en hebben bijgedragen aan de soepele start van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Bron: infoMil 02-07-2024

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO