Nieuw wijzigingsblad bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

Stichting NMD kondigt een viertal wijzigingen aan middels het wijzigingsblad amendement 4 bij Bepalingsmethode 1.1 dat vanaf 1 juli 2024 vigerend wordt. Dit wijzigingsblad heeft van 1 maart 2024 tot 12 april 2024 ter consultatie gelegen. Met uitzondering van onderdeel D, ‘Toevoeging nieuw hoofdstuk Energiedrager’. Dit heeft in maart 2023 al ter consultatie gelegen.

De wijzigingen zullen vanaf 1 juli 2024 vigerend worden. Dit betekent dat milieuverklaringen die opgesteld worden volgens de Bepalingsmethode en na 01-07-2024 gepubliceerd worden in de NMD moeten voldoen aan de nieuwe regels beschreven in het wijzigingsblad.  

Het wijzigingsblad bevat meerdere wijzigingen die niet direct een relatie met elkaar hebben. En deze zijn op verschillende onderdelen van de Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022) van toepassing.

Hieronder een overzicht met toelichting per wijziging:

A. Algemene wijzigingen in H2 n.a.v. rekenen met set A2 EN15804+A2

Sinds 2019 is de herziene versie van de EN15804 van kracht, NEN-EN15804+A2. De opgestelde wijzigingen voor hoofdstuk twee van de Bepalingsmethode 1.1 zijn in het kader van de transitie naar deze nieuwe versie en hebben als doel het kunnen rekenen met set A2.

B. Gevoeligheidsanalyse toevoeging randvoorwaarden bij afwijking spreiding H2

In de Bepalingsmethode wordt in Paragraaf 2.6.6.2 de toepassing van de gevoeligheidsanalyse beschreven. Uit de praktijk blijkt dat er verschil van inzicht bestaat over de interpretatie van de toegestane spreiding bij gebruik van een groepsgemiddelde. De wijziging moet verduidelijken in welke specifieke situatie er mag worden afgeweken. En zijn ook bruikbaar voor de analyse van set 2.

C. Wijziging definitie en randvoorwaarden ‘categorie 3a’

Categorie 3a bevat generieke data die door Stichting NMD beheerd worden en waar, tot tegenstelling van de categorie 3 milieuverklaringen, de 30% toeslag niet van toepassing is.
Momenteel wordt in de Bepalingsmethode niet specifiek naar categorie 3a gerefereerd. De opgestelde wijzigingen bieden duidelijkheid over wat categorie 3a milieuverklaringen zijn en hoe ze toegepast kunnen worden.

D. Toevoeging nieuw hoofdstuk Energiedragers

Dit optionele hoofdstuk biedt de procedure om het gebouwgebonden energiegebruik op te nemen in aanvulling op de MPG-berekening voor de B&U en de MKI berekening voor de GWW.

Het onderhavige wijzigingsblad bevat aanpassingen op meerdere onderdelen van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020) van toepassing. Deze hebben van 1 maart 2024 tot 12 april 2024 ter consultatie gelegen. Met uitzondering van onderdeel D, ‘Toevoeging nieuw hoofdstuk Energiedrager’. Dit heeft in maart 2023 al ter consultatie gelegen.

De wijzigingen zullen vanaf 1 juli 2024 vigerend worden. Dit betekent dat milieuverklaringen die opgesteld worden volgens de Bepalingsmethode en na 01-07-2024 gepubliceerd worden in de NMD moeten voldoen aan de nieuwe regels beschreven in het wijzigingsblad.  

Bron: MileuDatabase 02-07-2024