Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit juli 2024

Inhoudsopgave:

  • Subsidieloket isolatie van woningen opent voor gemeenten 
  • Verbouwstromen 
  • Nieuwsberichten verduurzaming 
  • Internetconsultatie Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed 
  • DUMAVA: budget beschikbaar voor nieuwe subsidie-aanvragen 
  • Verduurzaming Rijksvastgoed vanuit het klimaatfonds 

Subsidieloket isolatie van woningen opent voor gemeenten

Vanaf 1 juli 2024 kunnen gemeenten weer subsidie aanvragen om bewoners te ondersteunen bij het isoleren van de woning. Het gaat specifiek om kwetsbare woningeigenaren en bewoners in gemengde VvE’s met slecht geïsoleerde woningen. Er is 674 miljoen euro beschikbaar in de zogeheten Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUk LAI), die onderdeel is van het Nationaal Isolatieprogramma. 
 
Het doel van de lokale aanpak is om 750.000 slecht geïsoleerde woningen te verbeteren voor 2030. In deze tweede ronde is het bedrag van 674 miljoen euro beschikbaar voor het isoleren van 286 duizend woningen. Daarvan is 25,5 miljoen euro specifiek bedoeld voor doe-het-zelfmaatregelen, bijna 35 miljoen voor VvE’s en bijna 35 miljoen ter ondersteuning van natuurvriendelijk isoleren. Deze budgetten zijn extra toegevoegd ten opzichte van de vorige aanvraagronde zodat gemeenten nog effectiever de lokale aanpak vorm kunnen geven.
 
In de eerste ronde in 2023 was 425 miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van 210.000 huishoudens. 337 van de 342 gemeenten hebben daarvoor een aanvraag ingediend. Landelijke subsidies en leningen via Nationaal Warmtefonds kunnen gecombineerd worden met de middelen uit de lokale aanpak en zijn er ook voor woningeigenaren om zelf te investeren in een duurzamere woning en een lagere energierekening.
Meer info vindt u hier

Verbouwstromen

Overweegt uw gemeente om gezamenlijk indiening voor te bereiden en ziet uw gemeente de meerwaarde van een gemeente overstijgende verduurzamingsaanpak in een efficiënt en
effectief proces? Het programma Verbouwstromen kan ondersteunen. Hun oproep aan u: “Om zoveel mogelijk woningen te verduurzamen moeten we anders gaan werken. Niet project
voor project, maar bundeling van middelen in een meerjarige programmatische aanpak. Dat lijkt misschien overweldigend, maar het kán. Dat laten de succesvolle aanbestedingen in Utrecht en Drechtsteden zien van de met hen ontwikkelde aanpak Meerjarig Collectief Ontzorgen (MCO). Verbouwstromen ondersteunt gemeenten en regio’s om sterke samenwerkingen te creëren, met als uiteindelijk doel dat jouw inwoners sneller en liefst goedkoper in een comfortabel en energiezuinig huis kunnen wonen. We helpen met praktische handvatten, die we samen maken. Van inkoopplannen tot aanbestedingsleidraden en van kennissessies tot leeromgevingen. Ons werk is bedoeld om samenwerkende gemeenten te ontzorgen en vooruit te helpen.
Voor de tweede tranche van het Nationaal Isolatie Programma kan Verbouwstromen ook nieuwe regio’s te helpen met de MCO-aanpak. Heeft u interesse in een gestandaardiseerde aanpak voor VvE's, laat het dan ook weten. U kunt contact opnemen via info@verbouwstromen.nu
 

Nieuwsberichten verduurzaming

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen rond verduurzaming in de gebouwde omgeving. De minister gaat onder meer in op het Nationaal Isolatieprogramma, de landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren en hoe het aanbod van het Warmtefonds kan worden gecontinueerd.
Kamerbrief diverse onderwerpen verduurzaming gebouwde omgeving

Nieuwsbericht: 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2024/05/27/start-campagne-verbeterjehuis.nl-en-landelijke-aanpak-natuurvriendelijk-isoleren
LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/bzk-wonen-en-woningbouw_start-campagne-verbeterjehuisnl-activity-7201194422972096512-JmEo?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
X: https://x.com/BZK_VRO/status/1795430690248692111
 
Toolkit Doe-het-zelfisolatie | Toolkit Programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving | Home | Volkshuisvesting Nederland
Onderzoek verduurzaming woning door doe-het-zelvers | Rapport | Home | Volkshuisvesting Nederland

Internetconsultatie Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Op woensdag 26 juni 2024 is de internetconsultatie ten behoeve van de wijziging van de regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche gestart. Met deze wijzigingsregeling wordt een nieuwe aanvraagronde per 1 oktober 2024 mogelijk gemaakt.
Dankzij de specifieke uitkering kunnen de provinciale programma’s, voor ondersteuning van maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het maken van toekomstbestendige keuzes voor het verduurzamen van hun gebouw, worden gecontinueerd.
De reactietermijn loopt van 26 juni tot en met 24 juli 2024.
https://www.internetconsultatie.nl/ontzoringsprogrammamaatschappelijkvastgoed

DUMAVA: budget beschikbaar voor nieuwe subsidie-aanvragen

Maandag 3 juni 2024 ging de subsidieregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed open. De subsidieregeling komt eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Denk aan scholen, zorginstellingen, religieuze instellingen, overheden, culturele instellingen, etc. Het beschikbare budget is dit jaar € 452.300.000, een ruime verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Na de eerste dag zijn er 1.364 aanvragen ingediend, voor een totaalbedrag van ruim € 280 miljoen. Op 17 juni is er nog meer dan 146 miljoen beschikbaar voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt aanvragen tot en met 31 oktober 2024, óf tot het budget op is. Late aanvragers hebben daarom zeker kans van slagen.

Voor meer info zie Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (rvo.nl)

Verduurzaming Rijksvastgoed vanuit het klimaatfonds

Een mooie mijlpaal voor het Rijk: er zijn in totaal 33 aanvragen gedaan voor projecten om het rijksvastgoed te renoveren naar een hoog ambitieniveau voor een totaal van ongeveer 156 mln euro vanuit het Klimaatfonds. Verschillende projecten gaan richting de Renovatiestandaard vanuit onder andere Politie, Defensie, het COA en Rijksvastgoedbedrijf. Er is een mooie mix tussen renovatieprojecten en sloop/nieuwbouw. In korte tijd heeft het Rijk hiermee haar ambities getoond om versneld te gaan verduurzamen om zo actief een bijdrage te leveren richting het einddoel van 2050 (ZEB). Dit was een eerste tranche en de tweede, nieuwe, aanvraagronde voor Rijksvastgoedhouders zal begin december zijn. Ook voor de tweede ronde hoopt BZK op een groot aantal mooie projecten waarmee we onze voorbeeldrol goed uit kunnen dragen.

Bron: Rijksoverheid 09-07-2024