Uitspraak en stroomschema overgangsrecht lopende handhavingsprocedures

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een praktische uitleg gegeven aan het overgangsrecht voor lopende handhavingsprocedures. De afdeling heeft bij haar uitspraak van 3 juli 2024 een handig stroomschema gepubliceerd.

Op deze website van het Informatiepunt Leefomgeving staat het overgangsrecht voor lopende handhavingsprocedures verder uitgelegd. Hier vindt u ook het stroomschema van de Raad van State voor de verschillende soorten handhavingsprocedures.

Meer informatie

Op de website rechtspraak.nl is de volledige uitspraak van 3 juli 2024 te vinden.

Bron: Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) 09-07-2024