Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis

In het kort

In dit besluit zijn enkele wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht die betrekking hebben op de milieuprestatie-eis voor gebouwen. Het gaat hier met name om een verdere aanscherping van de milieuprestatie-eis voor woonfuncties en kantoorfuncties en de introductie van een milieuprestatie-eis voor een aantal andere gebruiksfuncties. De milieuprestatie wordt berekend om de milieuimpact van het materiaalgebruik van een bouwwerk te bepalen. Het doel van de milieuprestatie-eis is om de milieuimpact van gebouwen, over de gehele levenscyclus, te verlagen.

Deze maatregelen vormen de uitwerking van de maatregelen die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd. Enkele onderdelen van de wijziging van het Bbl worden uitgewerkt in de Omgevingsregeling (Or). U wordt uitgenodigd om in uw reactie op de wijziging in het Bbl ook alvast te reageren op de voorziene wijziging van de Or. Uw reactie zal worden meegenomen in de wijziging van de Or die binnenkort in internetconsultatie gaat.

Reageren op deze consultatie

Lees hier het hele artikel incl alle relevante documenten

 

Bron: Overheid.nl 29-01-2024