Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit grenswaarde voor milieuprestatie van bouwwerken

Minister De Jonge ( BZK) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving aan voor het verder aanscherpen van de grenswaarde voor de milieuprestatie van woonfuncties en kantoorfuncties en het regelen van de grenswaarden voor de milieuprestatie voor andere gebruiksfuncties. Eenzelfde brief is ook aan de eerste Kamer gezonden.

PDF document Download:Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit grenswaarde voor milieuprestatie van bouwwerken (96.98 KB) PDF document Download:Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving - aanscherping en uitbreiding milieuprestatie-eisen (356.68 KB)
Besluit van tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving ten behoeve van het verder aanscherpen van de grenswaarde voor de milieuprestatie voor woonfuncties en kantoorfuncties en het regelen van grenswaarden voor de milieuprestatie voor andere gebruiksfuncties.
PDF document Download:Ontwerpregeling tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met milieuprestatie (829.73 KB)
Regeling tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de nieuwe Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en het vastleggen van de formules voor de berekening van de soepelere milieuprestatie-eis.

Bron: Rijksoverheid 24-06-2024