Nieuwsbrief Implementatie 30 augustus

Informatie inwerkingtreding Omgevingswet naar Eerste Kamer  
 
Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft in een brief informatie over de inwerkingtreding van de Omgevingswet aan de Eerste Kamer gestuurd. Dit had hij toegezegd in het debat van 21 en 28 juni 2022. Ook geeft hij een toelichting op een aantal meegestuurde rapportages. Lees meer in het nieuwsbericht. 
 
Gezocht: 16 deelnemers voor gebruikersonderzoek  
 
Graag horen wij wat u van onze websites iplo.nl en aandeslagmetdeomgevingswet.nl vindt. Daarom zoeken we 16 mensen die willen deelnemen aan gebruikersonderzoeken in september 2022. Het gaat om kwalitatief onderzoek in de vorm van online 1-op-1-gesprekken waarbij u samen met de onderzoeker de website bekijkt en opdrachten uitvoert.
Wilt u meedoen? Lees dan het nieuwsbericht hierover en meld u aan.
 
Minister De Jonge beantwoordt vragen over artikelen in media  
 
Minister De Jonge (VRO) heeft in 2 brieven antwoord gegeven op vragen over de artikelen in Binnenlands Bestuur en NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brieven gekregen.
 
Kom naar de Implementatiedag Omgevingswet!  
 
Het kan weer: elkaar live ontmoeten tijdens de Implementatiedag Omgevingswet. En wel op 27 september bij Spant! in Bussum. We gaan landelijk netwerken, elkaar persoonlijk spreken en voorbeelden met elkaar delen. Er is weer een mooi programma met een groot aantal workshops. Lees meer over de workshops en meld u snel aan.

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  
 
Instellingen omgevingsoverleg zichtbaar in Omgevingsloket 
Als bevoegd gezag kunt u in het Omgevingsloket instellen of initiatiefnemers een omgevingsoverleg kunnen aanvragen. Dit was tot nu toe alleen nog niet zichtbaar. Met de release van 10 augustus zijn de instellingen voor het omgevingsoverleg nu wél zichtbaar in het Omgevingsloket. Als u niets had ingesteld voor het omgevingsoverleg in het Omgevingsloket, gelden automatisch de standaardinstellingen. Meer informatie leest u in de releasenotes.

Validatie voor opmaak toelichtingen bij toepasbare regels
In het nieuwsbericht van 11 augustus 2022 is een validatie op de opmaak van toelichtingen bij toepasbare regels in STTR aangekondigd. Toelichtingen ondergaan vaak meerdere conversiestappen en moeten op diverse plaatsen in zowel de DSO-applicaties als (pdf-) documenten correct en toegankelijk worden weergegeven. Door de opmaak zo eenvoudig mogelijk te houden, voorkomen we technische problemen en kunnen we een goede opmaak van het eindresultaat garanderen. Zie voor meer informatie de herziene versie van het nieuwsbericht van 25 augustus 2022.

STAM versies 1.0 en 2.0
Op dit moment worden zowel STAM-versies 1.0 en 2.0 door het Omgevingsloket ondersteund. Versie 1.0 bevat nog niet alle velden die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met name de participatievragen bij vergunningaanvragen ontbreken. Deze versie zal daarom voor 1 januari 2023, de geplande datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, moeten worden uitgefaseerd. Om nog tijd te hebben voor monitoring en eventuele herstelacties zullen wij STAM 1.0 uitfaseren in de Veenendaal-release, die op 26 oktober 2022 (onder voorbehoud) op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) beschikbaar komt. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht
 
Feiten en fabels  
 
In deze nieuwsbrief een nieuwe hersenkraker: Hoe goed bent u op de hoogte van de ins en outs van de Omgevingswet? Is de ontwikkeling van het Omgevingswetstelsel zo omvangrijk dat niemand het proces nog kan volgen? Check het antwoord in onze rubriek Feiten en fabels.
 
 Oefenen  
 
In de laatste maanden voor inwerkingtreding van de Omgevingswet ondersteunen we u uiteraard graag. Met de overzichtsplaat oefenen ziet u in 1 oogopslag welke ondersteuning het programma Aan de slag u biedt! Vallen de puzzelstukjes voor het oefenen op hun plek? Meld u snel aan voor een van de sessies.

Werkplaatsen voor het bedrijfsleven
Ook voor het bedrijfsleven begint de tijd te dringen. Wilt u oefenen met het DSO en het Omgevingsloket als branche of bedrijf? Meld u dan aan voor een werkplaats klikdemo voor bedrijven of een werkplaats waarin u samen met overheden ervaart en leert over zaken als content, aanvraagformulieren, taalgebruik, behoeften, omgevingsoverleg, rol als adviseur of belanghebbende en continuïteit in dienstverlening. Lees meer en meld u aan.

Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee!  
 
 
U kunt zich nog tot 16 september aanmelden voor de Aandeslag-Trofee 2022. Veel mensen werken met mooie projecten aan de Omgevingswet. Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar goede praktijkvoorbeelden: projecten en plannen van overheden en samenwerkingsverbanden die een duidelijk probleemoplossend karakter hebben. Wilt u in aanmerking voor de Aandeslag-Trofee? Bekijk de selectiecriteria en geef u snel op!

Luister naar onze podcasts!  
 
Wist u dat het programma Aan de slag met de Omgevingswet een aantal omgevings­gesprekken heeft opgenomen? Inmiddels staan er 2 inspirerende podcasts online. Eentje over regie op natuurherstel, de andere over het voedselbos als alternatieve landbouwmethode. Zin om te luisteren? U vindt de podcasts op Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts en Anchor.

Kenniskoffer Omgevingswet  
 
Heeft u de Kenniskoffer van de Omgevingswet al eens bekeken? Deze virtuele koffer zit vol webinars over verschillende thema's. Ga er even rustig voor zitten en laat u bijpraten. Dan bent u goed voorbereid als de Omgevingswet in werking treedt!  

Bijeenkomsten  
 
Implementatiedag Omgevingswet
Noteert u de volgende Implementatiedag in uw agenda: 27 september. Dan zien we elkaar live in Spant! in Bussum. Kijk voor meer informatie op de website. U kunt zich daar ook aanmelden.

Klikdemo's en functiegerichte sessies
Op 15 en 21 september organiseren we een klikdemo waarin u de basis van het Omgevingsloket kunt leren kennen. Vanaf half oktober worden er ook weer functiegerichte sessies voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening, VTH en planvorming ingepland.

Spreekuren
Elke dinsdag behandelen onze experts tijdens het Spreekuur Omgevingswet in anderhalf uur (van 13.00 tot 14.30 uur) inhoudelijke onderwerpen en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), toepasbare regels, participatie of de bruidsschat.
In het spreekuur van dinsdag 6 september komt het onderwerp Koppelen bouwactiviteit aan reclame aan bod.

Evenementenagenda
Kijk in onze online evenementenagenda voor meer informatie over de spreekuren en andere bijeenkomsten.
EVENEMENTENAGENDA
 
Nieuw op iplo.nl  
 
Ontwikkeling DSO komend kwartaal
De werkzaamheden voor de ontwikkeling van het DSO zijn voor het derde kwartaal ingepland. Meer informatie over waar de ontwikkelteams van het DSO in het derde kwartaal van 2022 aan werken leest u op de pagina Plannen voor het ontwikkeling DSO: derde kwartaal 2022.

Regelgeving overgangsrecht graven en saneren
Onder de Omgevingswet zijn regels opgenomen voor het graven in de bodem en het saneren van de bodem. In bepaalde situaties geldt overgangsrecht waardoor de regels uit de Wet bodembescherming van toepassing blijven. Lees meer op de pagina Regelgeving overgangsrecht graven en saneren.

Kleinschalig graven in de bodem (tot 25 m3)
Voor het graven in de bodem met een omvang kleiner dan of gelijk aan 25 m3 stelt het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geen regels. Wel kan het zijn dat de gemeente in het omgevingsplan regels heeft opgenomen. In het tijdelijk deel van het omgevingsplan staat een paragraaf over kleinschalig graven boven de interventiewaarde bodemkwaliteit. Lees meer op de pagina Kleinschalig graven in de bodem (tot 25 m3).

Bodembescherming en bodemambities stadslandbouw
Stadslandbouw bestaat in allerlei vormen en variaties. Je ziet voedselproductie in en rondom de stad op moestuinen, schooltuinen, daktuinen en kinderboerderijen. Stadslandbouw kan bijdragen aan de gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Sommige gemeenten hebben er al beleid voor en er zijn allerlei voorbeelden waarover u leest op de pagina Bodembescherming en bodemambities stadslandbouw.

Geluidregels handig toepassen: stappenplan 1e vaststelling gpp industrieterrein
De gemeente of provincie heeft de taak om geluidproductieplafonds (ggp) vast te stellen voor nu nog gezoneerde industrieterreinen. IPLO heeft daarvoor een stappenplan ontwikkeld.
Zie ook de nieuwsbrief IPLO Nieuws van augustus.
 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 01-09-2022